Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens: Havens werk samen om aanspraak te kunnen maken op TEN-T-geld

De resultaten van een afstudeeronderzoek voor de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en uitgevoerd door student Freya Diepeveen zijn gepresenteerd. Zij heeft antwoord gegeven op de vraag: “Op welke wijze kunnen Nederlandse binnenhavens die deel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) gebruik maken van de beschikbare Europese middelen?”.

 

De NVB is blij dat er in “Brussel” wordt ingezien dat binnenhavens integraal deel uitmaken van het zo belangrijke achterlandnetwerk. Er zijn nu kansen voor de binnenhavens op budget dat vrijkomt bij de Europese Unie.

 

De afgelopen twintig weken heeft de NVB een centrale rol gespeeld bij het inventariseren van de projecten bij de binnenhavens. Tevens heeft zij zich uitstekend als vertegenwoordiger van de binnenhavens geprofileerd, nu ook op het onderwerp TEN-T. De NVB zal dit blijven doen en een verbindende schakel zijn tussen de verschillende organisaties en de havens.

Resultaat onderzoek: “waterway to success”

Studie van de Europese regelgeving, interviews en bijeenkomsten hebben geresulteerd in de bepaling van een aantal aandachtspunten voor het indienen van een aanvraag voor TEN-T. De punten worden samen de ‘waterway to success’ genoemd en is het eindresultaat van het uitgevoerde onderzoek. Een aanvraag heeft een grotere kans op succes als er aan de volgende punten wordt voldaan:

  • Samenwerken met de regio, andere binnen- of zeehavens, grensoverschrijdend met andere landen, of met een andere modaliteit;
  • Europese meerwaarde aantonen;
  • Zoeken naar andere investeringsbronnen. De financiële middelen worden namelijk als cofinanciering beschikbaar gesteld. Een minimale totale projectinvestering hebben die ligt tussen de € 1 miljoen en € 5 miljoen – afhankelijk van het financieringspercentage;
  • Juiste partijen op het juiste moment benaderen;
  • Aansluiten bij doelstellingen van verordeningen.

Lange termijn visie en strategie

Tot en met 2050 zal het Europese vervoersnetwerk worden gerealiseerd. Binnenhavens met projecten vanuit een lange termijn visie en strategie kunnen in de toekomst aanspraak maken op de beschikbare Europese middelen. Het is belangrijk tijdig het initiatief te nemen en te onderzoeken of men met het project kan voldoen aan de aandachtspunten uit de waterway to success.

 

De folder en het volledige rapport en andere relevante documenten, kunt u vinden bij de publicaties op de NVB website: havens.binnenvaart.nl onder het kopje ‘Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) (2014)’.

 

 

Go to top