NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Christian van Millingen start met afstudeeronderzoek naar circulaire economie en binnenhavens

Geen circulaire economie zonder binnenhavens

Circulaire economie is één van de vijf thema’s in de strategische agenda van de NVB. Zonder binnenhavens geen circulaire economie. Enerzijds is er een grote groep binnenhavens die op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak heeft op het gebied van circulaire economie. Anderzijds zijn er in meerdere havens actuele en aanstaande ontwikkelingen. De volgende artikelen onderstrepen dit:

 

·         Op naar een circulaire economie in Limburg met een belangrijke rol voor binnenhavens

·         Filmpje Willem Alexanderhaven – Circulaire economie – Gemeente Roermond

·         Regio Deal Regio Zwolle geeft impuls aan Port of Zwolle als logistieke hub voor circulaire

bedrijvigheid en energie

·         ‘Geen circulaire economie zonder binnenhavens’, presentatie van Bart Kuipers bij NVB Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?' in 2019

·         Presentatie van Bart Kuipers bij het NVB-jaarcongres in 2018 over de binnenhavens van de

toekomst

·         Port of Amsterdam is de perfecte hub voor circulaire economie

·         Watergebonden bedrijvigheid in de Metropoolregio

 

Gelet op deze ontwikkelingen het is de juiste timing om in 2021 onderzoek te laten doen naar het onderwerp ‘Circulaire economie & binnenhaven’. In samenwerking met Bart Kuipers, Senior Onderzoeker Haveneconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zal de NVB student Christian van Millingen begeleiden met zijn afstudeeronderzoek.

 

Het onderzoek
Het merendeel van de binnenhavens heeft op dit moment (nog) geen duidelijke aanpak om een energie neutrale haven te ontwikkelen. Een van de oorzaken is het ontbreken van kennis van de mogelijkheden van Energietransitie en Circulaire Economie. Het beoogde doel van het afstudeeronderzoek is het geven van antwoorden op de volgende vragen;

 

         Hoe gaat de circulaire economie zich in Nederland de komende jaren ontwikkelen (2030-2040)?

         Wat betekent dit voor de rol die binnenhavens en de binnenvaart daarin gaan spelen?

         Welke scenario’s zijn daardoor te schetsen?

         Wat vraagt dit aan beleidsacties?

 

De resultaten van het afstudeeronderzoek moeten van toegevoegde waarde zijn voor de NVB-leden en aansluiten bij de doelstellingen van de strategische agenda op het thema Energietransitie en Circulaire Economie en bij voorkeur aansluiten bij de uitvoering van het thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.

 

Even voorstellen

Ik ben Christian van Millingen en om mijn master Urban, Port and Transport Economics aan de Erasmus Universiteit af te ronden mag ik bij de NVB onderzoek doen naar circulariteit in binnenhavens. Voor mijn bachelor scriptie heb ik stage gelopen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderwerp was stedelijke logistiek met het oog op bedrijfsafval. Tijdens deze stage kwam ik voor het eerst in contact met afvalbeleid. Die wereld is best bijzonder gebleken. Het speelveld is dynamisch, de regels soms best apart en binnen de kader wordt veel geëxperimenteerd. Voor mijn bachelor scriptie heb ik eerder contact gehad met Bureau Voorlichting Binnenvaart en de mogelijkheden besproken om stedelijk bedrijfsafval met binnenvaartschepen via water te vervoeren. Ik heb plannen gelezen in het kader van topcorridor ontwikkeling en een aantal experimenten die hebben plaatsgevonden. Dat had mijn interesse, maar paste niet in het onderzoek.

Deze stage biedt mij de mogelijkheid om nu wel aan de slag te gaan met rol van binnenvaart en binnenhavens in het kader van circulariteit.
Als alles een beetje volgens planning gaat ben ik voor jullie bezig van begin mei tot eind september.
Natuurlijk kan ik dat niet doen zonder input van de hoofdrolspelers zelf. Dus hopelijk zie ik jullie snel. Nu nog even digitaal, maar hopelijk binnenkort in het echt.

 

Go to top