NVB - Organisatie en Beleid

De NVB is op 30 september 1996 opgericht in Arnhem, door Knooppunt Arnhem-Nijmegen, European Logistics Venlo en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 

 

Bestuur NVB

Eric Janse de Jonge

 

Eric Janse de Jonge

  • voorzitter
Jaap Jelle Feenstra

 

Jaap Jelle Feenstra

Bert van Hemert

 

Bert van Hemert

Rik Duijn

 

Rik Duijn

 

Gerry Waanders

 

Gerry Waanders

Rob Smit

 

Rob Smit

Jan Loonen

 

Jan Loonen

Geert Meijering

 

Geert Meijering

Secretariaat NVB

Lijdia Pater - de Groot

 

Lijdia Pater - de Groot

  • secretaris
Wendela Andreae - Bijl de Vroe

 

Wendela Andreae - Bijl de Vroe

  • secretaresse
Lotte Janssen - Verschoor

 

Lotte Janssen - Verschoor

  • secretaris

 

 

 

Ereleden

Ton Roos

Erelid sinds: oktober 2011
Ton Roos is vanaf het ontstaan van de NVB betrokken geweest bij de vereniging. Hij heeft als directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in Rotterdam na enkele jaren het secretariaat van de NVB overgenomen van een bureau in Arnhem. Door zijn vele contacten in de binnenvaart  heeft hij de NVB helpen uitbouwen naar een bloeiende vereniging.

Bert Luijendijk

Erelid sinds: oktober 2015
Bert Luijendijk, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (voorheen Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam)  was betrokken bij de oprichting van de NVB in 1996, en maakte van begin af aan deel uit van het bestuur, eerst als secretaris, later als vicevoorzitter. Bij de Europese Vereniging van Binnenhavens was hij ruim tien jaar lid van het Executive Committee. Hij heeft met veel enthousiasme en inzet bijgedragen aan de groei  en de betekenis van de vereniging. 

​​

Marijke van Haaren

Erelid sinds: oktober 2016
Marijke van Haaren is van 2008 tot 2016 voorzitter geweest van de vereniging. Zij heeft een boegbeeldfunctie vervuld voor de Nederlandse binnenhavens. Dankzij haar uitgebreide netwerk heeft zij de NVB bij vele gremia onder de aandacht gebracht. Onder haar positieve en voortvarende leiding is de NVB sterk gegroeid in omvang en invloed. 

Organisatie

Gekozen is voor de juridische vorm van een vereniging.
De leden vormen dan ook samen het hoogste orgaan binnen de NVB.

Het secretariaat (coördinerende, organiserende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden) wordt gevoerd door medewerkers van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) in Rotterdam. Door een uitgebreid netwerk is het mogelijk om rond belangrijke thema’s voor de binnenvaart in het algemeen en de binnenhavens in het bijzonder de nodige expertise te organiseren.

Door de eigen staf van de vereniging beperkt te houden kan flexibel worden ingespeeld op actuele onderwerpen. Afhankelijk van de problematiek worden specialisten ingehuurd. Waar mogelijk wordt hierin projectmatig samengewerkt met andere betrokken partijen.
Mede door deze aanpak kunnen de financiële bijdragen van de leden in de vorm van contributies beperkt blijven.

icon Statuten NVB

Beleidsthema’s

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens presenteren we u het beleidsplan voor de periode 2016-2020. Voortbordurend op wat de vereniging de afgelopen jaren heeft neergezet, zijn we trots om dit plan te presenteren. De inhoud is samen met de NVB-leden bepaald. Zowel de uitkomst van een bij de leden gehouden enquête, als nationale en internationale ontwikkelingen zijn meegenomen. Dit beleidsplan is een levend document. Samen met de NVB-leden zal jaarlijks een actueel werkplan worden gemaakt.
 

De NVB: Een vereniging als netwerkorganisatie
Leden van de NVB mogen een faciliterende, informerende, stimulerende en vooruitstrevende houding van de vereniging verwachten. Het verspreiden en delen van kennis is van fundamenteel belang. Leden van de NVB hebben hierbij exclusief voordeel. De NVB zal de komende jaren, vaak met geassocieerde leden, onderwerpen thematisch en regionaal aanpakken.
De NVB maakt deel uit van een goed netwerk. De NVB zal het initiatief nemen om actuele thema’s, dilemma’s en nieuwe ontwikkelingen met geassocieerde leden, collega-brancheorganisaties en andere logische gesprekspartners op te pakken.
 

Bekijk verder het icon Beleidsplan NVB 2016-2020.

 

Go to top