NVB - Organisatie en Beleid

De NVB is op 30 september 1996 opgericht in Arnhem, door Knooppunt Arnhem-Nijmegen, European Logistics Venlo en het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. 

 

Bestuur NVB

Maarten van Gaans - Gijbels

 

Maarten van Gaans - Gijbels

  • voorzitter
Klaas de Vries

 

Klaas de Vries

 

Milembe Mateyo

Dieuwke Piebenga

 

Dieuwke Piebenga

Paul Pot

 

Paul Pot

Johan Gille

 

Johan Gille

Marcel Elferink

 

Marcel Elferink

 

 

 

 

Secretariaat NVB

Maira van Helvoirt

 

Maira van Helvoirt

  • secretaris
Frank Reijerse

 

Frank Reijerse

  • secretaris
Wendela Andreae - Bijl de Vroe

 

Wendela Andreae - Bijl de Vroe

  • secretaresse

 

 

 

Ereleden

Ton Roos

Erelid sinds: oktober 2011
Ton Roos is vanaf het ontstaan van de NVB betrokken geweest bij de vereniging. Hij heeft als directeur van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in Rotterdam na enkele jaren het secretariaat van de NVB overgenomen van een bureau in Arnhem. Door zijn vele contacten in de binnenvaart  heeft hij de NVB helpen uitbouwen naar een bloeiende vereniging.

Bert Luijendijk

Erelid sinds: oktober 2015
Bert Luijendijk, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V. (voorheen Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam)  was betrokken bij de oprichting van de NVB in 1996, en maakte van begin af aan deel uit van het bestuur, eerst als secretaris, later als vicevoorzitter. Bij de Europese Vereniging van Binnenhavens was hij ruim tien jaar lid van het Executive Committee. Hij heeft met veel enthousiasme en inzet bijgedragen aan de groei  en de betekenis van de vereniging. 

​​

Marijke van Haaren

Erelid sinds: oktober 2016
Marijke van Haaren is van 2008 tot 2016 voorzitter geweest van de vereniging. Zij heeft een boegbeeldfunctie vervuld voor de Nederlandse binnenhavens. Dankzij haar uitgebreide netwerk heeft zij de NVB bij vele gremia onder de aandacht gebracht. Onder haar positieve en voortvarende leiding is de NVB sterk gegroeid in omvang en invloed. 

​​

Lijdia Pater-De Groot

Erelid sinds: oktober 2023

​​

Eric Janse de Jonge

Erelid sinds: oktober 2023

Organisatie

Gekozen is voor de juridische vorm van een vereniging.
De leden vormen dan ook samen het hoogste orgaan binnen de NVB.

Het secretariaat (coördinerende, organiserende en beleidsvoorbereidende werkzaamheden) wordt gevoerd door medewerkers van het Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) in Rotterdam. Door een uitgebreid netwerk is het mogelijk om rond belangrijke thema’s voor de binnenvaart in het algemeen en de binnenhavens in het bijzonder de nodige expertise te organiseren.

Door de eigen staf van de vereniging beperkt te houden kan flexibel worden ingespeeld op actuele onderwerpen. Afhankelijk van de problematiek worden specialisten ingehuurd. Waar mogelijk wordt hierin projectmatig samengewerkt met andere betrokken partijen.
Mede door deze aanpak kunnen de financiële bijdragen van de leden in de vorm van contributies beperkt blijven.

 

Beleidsthema’s

De binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten met grote economische betekenis. Zij vormen als knooppunten een onmisbaar onderdeel van de achterlandverbindingen. Het is van belang dat binnenhavens zich blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren om de internationale concurrentiepositie van de regio’s en Nederland te versterken. In de strategische agenda 2020-2025 staan de vijf thema’s: digitalisering, bereikbaarheid, duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid, samenwerking en exploitatie en circulaire economie geagendeerd. Begin 2020 is de NVB met haar leden van start gegaan met de uitvoering van de strategische agenda 2020-2025.

Strategische Agenda 2020-2025
De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. Met de realisatie van de acties, zoals geformuleerd in deze strategische agenda, voorziet de NVB meer in de behoeften van de leden. Bovendien draagt de vereniging met de nieuwe koers bij aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. In deze notitie worden de ambities van de vereniging voor 2020 geschetst.

Bekijk verder de Strategische Agenda 2020 - 2025

 

Go to top