Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Definitief programma bijeenkomst 3 april

​​

Onlangs hebben we het symposium "De kracht van regionale samenwerking" en "Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa" op 3 april a.s. bij u aangekondigd. Graag nodigen we u uit aanwezig te zijn bij één of meerdere onderdelen van dit symposium.

  • Datum: donderdag 3 april 2014
  • Aanvang ochtendprogramma: 9.00 uur 
  • Aanvang middagprogramma: 14.00 uur
  • Locatie: Projectbureau de Afsluitdijk te Kornwerderzand

De bijeenkomst wordt door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens samen met partners georganiseerd.

In het ochtendprogramma licht De Nieuwe Afsluitdijk het ontwerp van de regionale oplossing voor de Sluis bij Kornwerderzand toe. In het middagprogramma wordt uitvoerig stil gestaan bij de mogelijkheden van financiële steun uit Europa voor de Nederlandse binnenhavens. Hierin zijn Kathrin Obst, directeur van de EFIP en Europarlementariër Peter van Dalen uit Brussel aanwezig.

​"De kracht van regionale samenwerking"

Tijdens de ochtend staat het thema "De kracht van regionale samenwerking" centraal. Het ontwerp van de regionale oplossing voor de te verruimen sluis van Kornwerderzand wordt hier toegelicht. Dit initiatief van de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Meppel, Urk, Friese Meren, Súdwest-Fryslân en Harlingen is onderdeel van het programma De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Het initiatief sluit aan bij de plannen die Rijkswaterstaat uitwerkt voor versterking van de Afsluitdijk en de spui- en schutsluizen.

Door het verruimen van de sluis ontstaat een enorme impuls voor de scheepsbouw rondom het IJsselmeer. Bovendien wordt de positie van de havenplannen van Kampen, Urk en Lelystad onderstreept en die van Harlingen versterkt. Ondersteund door o.a. Zweden en Schotland die deze ‘short sea ambitie’ onderschrijven, is een TEN-T subsidieverzoek in Brussel ingediend. Besluitvorming voor deze variant voor een aangepaste sluis was en is alleen mogelijk vanuit de kracht van regionale samenwerking. Het belang van samenwerking van de noordelijke havens en het bedrijfsleven wordt met dit project bevestigd.

De Nieuwe Afsluitdijk

Rijk en regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon de Afsluitdijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) is de regionale samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een vernieuwde dijk op het gebied van duurzame energie, economie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit.

 

"Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa"

Bij het thema "Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa" vertelt de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) over kansen en mogelijkheden voor de Nederlandse binnenhavens om financiële steun uit Europa te verkrijgen, en wat de rol van de NVB hierin is. Zie ook dit artikel bij het NVB-Nieuws.

Kathrin Obst, directeur van de European Federation of Inland Ports (EFIP), legt uit ‘hoe het werkt in Brussel’ en geeft een toelichting op de (on)mogelijkheden van beschikbare Europese middelen voor Nederlandse havens die deel uitmaken van het zogenaamde core and comprehensive netwerk van TEN-T.

Irene van Dongen van Buck Consultants presenteert een eerste inventarisatie van mogelijke projecten in Nederlandse binnenhavens per regio. Vervolgens geeft Peter van Dalen, CU-Europarlementariër en vicevoorzitter van de Europese Transportcommissie zijn visie over het belang van binnenhavens in het Europese netwerk.

 

Ochtendprogramma – "De kracht van regionale samenwerking"

Download het icon Ochtendprogramma

09.00 – 10.00     Inloop met koffie en thee
   
10.00 – 10.10 Openingswoord
  door Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslân
   
10.10 – 10.40 Introductie De Nieuwe Afsluitdijk
  door Jan Doornbos, programmamanager de Nieuwe Afsluitdijk (DNA)
   
10.40 – 11.00 Studie Aanpassing sluis Kornwerderzand
  door Wim Boogholt, projectleider Aanpassing Sluis Kornwerderzand
   
11.00 – 11.20 Presentatie ontwerp grotere sluis en nieuwe bruggen Kornwerderzand
  door Rinze-Pieter Herrema, Witteveen+Bos
   
11.20 -11.40 Pauze
   
11.40 – 12.00 Presentatie TEN-T aanvraag studie sluis Kornwerderzand
  door Marie-Louise Heuer en Yorick Debeus, Hezelburcht
   
12.00 – 13.00 Netwerklunch
   
13.00 – 14.00 Rondleidingen over het monumentale sluizencomplex en bunkers

 

Middagprogramma – "Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa"

Download het icon Middagprogramma

Moderator Rik Duijn, directeur Harlingen Seaport

14.00 – 14.15   Belangen Nederlandse binnenhavens en rol NVB

  door Marijke van Haaren, voorzitter Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
   
14.15 – 14.30 Uitleg hoe het werkt in Brussel
  door Kathrin Obst, directeur van de European Federation of Inland Ports
   
14.30 – 14.45 Vragen en discussie
   
14.45 – 15.15 Presentatie van mogelijke projecten in Nederlandse binnenhavens per regio
  door Irene van Dongen, sr. adviseur Buck Consultants International
   
15.15 – 15.45 Vragen en discussie
   
15.45 – 16.00 Politieke visie op Europees vervoersnetwerk en Nederlandse binnenhavens
  door Peter van Dalen, CU-Europarlementariër en vicevoorzitter van de Europese Transportcommissie
   
16.00 – 16.15 Slotwoord
  door Sietske Poepjes, gedeputeerde Provincie Fryslân   
     
16.15 – 17.00     Borrel  

 

Locatie

Het symposium wordt gehouden bij het projectbureau Afsluitdijk te Kornwerderzand (Afsluitdijk 3, Kornwerderzand) en biedt plaats voor ca. 200 deelnemers. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Aanmelden

U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via het mailadres info@denieuweafsluitdijk.nl.
Graag daarbij aangeven welke onderdelen u aanwezig wilt zijn:

  1. Het ochtendprogramma
  2. De netwerklunch
  3. Het middagprogramma

Mocht u zich al hebben aangemeld, dan hoeft u dit niet opnieuw te doen.

 

 

Go to top