NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB-jaarcongres 'LEF!': Samen naar de Haven van de Toekomst

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) vond dit jaar plaats in Overijssel. Het congres, al weer de dertiende keer, had dit jaar een bijzonder karakter: Niet één havenplaats, maar drie Ports hebben in samenwerking met de NVB en de provincie Overijssel de organisatie op zich genomen. Port of Zwolle, Port of Twente en Port of Deventer laten daarmee zien dat samenwerking de basis is om verder te komen met duurzaam goederenvervoer over het water.

Er is LEF nodig van ondernemers en de verschillende overheden om de havens door te ontwikkelen en toekomstbestendig te maken.

 

Fooddock, de eerste foodhal van Oost-Nederland, in de haven van Deventer was de locatie voor het ochtendprogramma. Het middagprogramma bestond uit excursies naar de drie Ports. Deze binnenhavens verschillen qua profiel, schaalgrootte en bedrijvigheid, maar hebben gemeen dat ze deel uitmaken van een internationaal vervoersnetwerk. Door samenwerking kunnen de regionale kansen van vervoer over het water beter worden benut.

 

Vijf thema’s

Vijf hoofdthema’s vormden de kapstok van het evenement: Multimodale verbindingen, Samenwerken, Ondernemen, Duurzaamheid en Innoveren. Na een korte welkomstboodschap van Overijssels gedeputeerde Bert Boerman en Deventers wethouder Frits Rorink hield Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB zijn jaarrede. Die stond dit jaar in het teken van  de nieuwe koers van de vereniging. Op 3 oktober hebben de NVB-leden ingestemd met een nieuwe strategische agenda voor de komende vijf jaar met een focus op vijf thema’s, waar hét toekomstgerichte potentieel voor de Nederlandse binnenhavens ligt: Digitalisering; Bereikbaarheid; Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid; Samenwerking en exploitatie; en Energietransitie en circulaire economie.

 

Haven van de toekomst

Bart Kuipers van de Erasmus universiteit mocht inhoudelijk het congres openen met zijn visie op de haven van de toekomst. Een bijzondere rol was weggelegd voor Koen de Korte die in opdracht van de NVB zijn afstudeeronderzoek naar de binnenhavengeldstructuur (heffingsgrondslagen) presenteerde. Het onderzoek heeft bevestigd dat de huidige vaak gehanteerde historische grondslag gebaseerd op het maximaal laadvermogen en het weekbriefje, een barrière vormen voor een competitieve positie van binnenhavens, het optimaliseren van efficiëntie en het vergroten van de modal split van binnenvaart. Gebaseerd op duidelijke wetenschappelijke argumenten werden de volgende drie grondslagen voorgesteld:

  1. Een tijdgebonden grondslag gebaseerd op werkelijke verblijftijd in de haven
  2. Een kwantitatieve grondslag gebaseerd op werkelijk overgeslagen ton/container
  3. Een groene grondslag gebaseerd op het getrapte systeem van de Green Award Foundation of een vergelijkbaar geaccepteerd label systeem.

De conclusie was duidelijk :uniformering van de havengeldgrondslagen zorgt voor duidelijke regels die overal toepasbaar zijn.Download hier de icon 20191001 Nederlanse samenvatting Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden (2.58 MB)

 

Samenwerken en ondernemen

Daarna was het de beurt aan dagvoorzitter Gert-Jan Jansen om vertegenwoordigers van de drie Ports en enkele ondernemers te ondervragen op hun visie op samenwerken en ondernemerschap. Hij ging allereerst in gesprek met gedeputeerde van de provincie Overrijsel, Bert Boerman; managing director van Port of Zwolle, Jeroen van den Ende; wethouder van de gemeente Deventer, Frits Rorink; en manager van Port of Twente, Gerry Waanders. Daarna was het podium aan directeur van MCS, Willem van der Ark; business development manager Heylen Warehouses, Bob Loohuis; en CEO en managing director BCTN, Joop Mijland.

 

Duurzaamheid

Na de pauze kwam het thema Duurzaamheid aan bod. In korte pitches gaven Wim Stubbe en Han Wiendels hun visie op de toekomstige havens. Wim Stubbe was helaas niet fysiek aanwezig, maar belde in en deelde vanuit zijn rol als projectmanager van het Europees programma Dual Ports zijn ervaring met samenwerking op Europees niveau. Door samenwerking tussen havens binnen het Interreg programma ontstaat meer slagkracht op bijvoorbeeld maatregelen die leiden tot onder andere CO2 reductie en verduurzaming in faciliteiten in havengebieden. Het Europees programma Dual Ports geeft daartoe diverse kansen.

Voor Han Wiendels ligt het accent op de herontwikkeling van gebouwde havenomgeving. Als strateeg en investeringsmanager van de haven en de herontwikkelingsmaatschappij Overijssel is hij op zoek naar waarde toevoeging. De casus Hasselt laat zien dat gerichte investeringen in het functioneren van de haven waardevermeerdering voor allen betekent. Bekijk hier het filmpje van Herstructurering Bedrijventerrein Zwartewater Hasselt.

 

Smart Port

Via het thema Innoveren is de cirkel rond voor de toekomstige ontwikkeling van de havens. Nelly Kalfs, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland, kreeg het woord om toe te lichten hoe belangrijk digitalisering en innovatie is voor de binnenvaart. Daarom werken Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel, Port of Twente en 4Shipping samen aan het platform Smart Port Twente. Een platform waarin allerlei informatie beschikbaar is rondom het gebruik van de Twentekanalen annex havens. Digitale technieken helpen schippers, verladers en bedrijfsleven om reistijden nauwkeuriger in te kunnen schatten en beter gefundeerde keuzes te kunnen maken over het vervoer van goederen en daarmee het stimuleren van vervoer over water. Wachttijden bij sluizen of (beweegbare) bruggen, gebruik van ligplaatsen en waterstanden worden in één platform zichtbaar. Het platform zal landelijk ingezet kunnen worden. Bekijk hier het lanceringsfilmpje.

 

Het middagprogramma bestond uit excursies naar Port of Twente, Port of Zwolle en Port of Deventer. Deelnemers konden kiezen naar welke Port zij wilden gaan.

  • Bezoek aan het XL Businesspark met een ontvangst bij CTT Almelo, een presentatie van de gebiedsontwikkeling XL Businesspark en een rondleiding bij Timberland
  • Met een rondvaartschip door de haven van Kampen, waarbij de verbreding van de Kornwerderzandsluis en duurzaamheid centraal stonden.
  • Met een rondvaartschip door de haven van Deventer, waarbij de herstructurering en transformatie werd bekeken en besproken.

 

De plenaire afsluiting van het middagprogramma vond vervolgens weer plaats bij Fooddock Deventer. Daar werd de tekening van Hester Kaars van de Betekenaar bewonderd. Daarna werd ook de locatie van het jaarcongres 2020 bekend gemaakt. Volgend jaar zijn bezoekers van het NVB-congres met het thema ‘Grensoverschrijdend’ te gast bij de Blueports Limburg in Venray.

 

Tijdens het congres bleek opnieuw dat de provincie Overijssel en de 3 logistieke hotspots succesvol samenwerken (binnen provinciegrens en daarbuiten; met ondernemers, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen), zeer innovatief bezig zijn, nieuwe oplossingen bedenken, ontwikkelen en aanjagen en dat andere binnenhavenorganisaties in Nederland hiervan kunnen profiteren.
 

Deventer radio & televisie heeft opnames gemaakt en interviews gehouden. Voorafgaand aan het congres spraken ze in hun radioprogramma Actueel Nieuws met Janneke Gramberg, dit fragment kunt u hier terugluisteren. Tevens hebben ze een tweetal filmpjes online geplaatst over het congres, deze zijn hier en hier te zien.

Lees in het artikel "NVB-congres in teken van samenwerking, uniformering en een circulaire economie" op pagina 13 van de Scheepvaartkrant editie 922 meer over het NVB-jaarcongres 2019.

 

De presentaties en nog meer foto's van Femke Teussink (Deventer en excursie Port of Deventer), Cynthia Hasenbos (Excursie Port of Twente) en Ben Vulkers (Excursie Port of Zwolle) kunt u hier vinden.

 

 

Go to top