NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterclass Havenontwikkeling voorziet in behoefte en smaakt naar meer

Met meer vragen naar huis dan antwoorden

Op donderdag 1 oktober 2015 kwamen 25 leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) bij elkaar in Tiel. Hier vond de Masterclass “Strategisch financiële aspecten van havenontwikkeling” plaats. Medeorganisatoren en sprekers Onno Roelofs van STIG Delta en Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam, blikken met een goed gevoel terug op de dag.


De middag werd afgetrapt door Lijdia Pater – de Groot, secretaris van de NVB en Bert Luijendijk vicevoorzitter van de NVB. Zij waren uitermate tevreden met de enorme belangstelling voor de Masterclass, welke exclusief voor leden van de NVB georganiseerd werd. De behoefte voor kennisdeling en uitbreiding bij de leden is duidelijk geworden tijdens een gehouden enquête onder de leden van de NVB in het voorjaar van 2015. Één van de belangrijke onderwerpen, die hierbij naar voren kwam, is het ontwikkelen van de haven. Van tevoren hadden deelnemers de mogelijkheid om aan te geven aan welke informatie behoefte was, zodat maatwerk geboden kon worden.
 

Havenontwikkeling, de theorie en praktijk
Tijdens het onderdeel “Havenontwikkeling, de theorie en praktijk”, gingen de sprekers Onno Roelofs en Marieke Vavier met name in op het proces van havenontwikkeling. Welke fases doorloopt men bij een dergelijk proces en waarom is dit zo belangrijk? Enthousiaste deelnemers werden met allerlei vragen betrokken bij het onderwerp. Duidelijk werd hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium veel zaken goed te regelen en rekening te houden met voldoende draagvlak van alle relevante partijen.
 

Na een korte break ging de groep uiteen in twee verschillende break out sessies. Een deel van de groep, dacht mee en stelde vragen bij de sessie die werd geleid door Onno Roelofs. Er werd ingegaan op zaken als het gebruik maken van een business case als instrument voor besluitvorming; de ontwikkeling, reductie van risico’s en onzekerheid; en de exploitatiemodellen van een haven. Het andere deel van de groep, discussieerde graag mee met Marieke Vavier. Gedefinieerd werd wat er in een financiële businesscase opgenomen kan worden en onderzocht. Hierbij werd er samen met de deelnemers de grenzen opgezocht van wat er zoal mag met de regelgeving in achtgenomen, maar wel met een zekere mate van ‘out-of-the-box’ denken.
 

Aan het einde van de middag kwamen de deelnemers weer bijeen. De verschillende conclusies uit beide break out sessies werden met elkaar gedeeld. Één van de belangrijkste conclusies waar Lijdia Pater – de Groot de middag mee afsloot, was dat zij met meer vragen naar huis zal gaan dan met antwoorden. Het was een uiterst leerzame middag. De verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen moeten misschien in een vervolg Masterclass verder uitgediept worden. De NVB en de medeorganisatoren STIG Delta en Port Solutions Rotterdam kijken terug op een zeer interactieve en dynamische middag, welke het nodige stof tot nadenken heeft meegegeven. De Masterclass voorzag in een behoefte bij de leden, maar smaakt ook zeker naar meer!
 

De presentaties zijn exclusief voor NVB-leden hier te downloaden.

 

Go to top