Fiscale stimuleringsregeling voor walstroom voor de scheepvaart

Fiscale stimuleringsregeling voor walstroom voor de scheepvaart
Per 1 oktober laag tarief energiebelasting en geen ODE op walstroom

Eén van de onderwerpen in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens betreft een fiscale stimuleringsregeling voor walstroom. Na de nodige lobby is de afgesproken stimulans voor walstroom in het Belastingplan opgenomen. Nadat de Europese Raad van Ministers heeft ingestemd met het verzoek van Nederland om walstroom fiscaal te stimuleren, zal op 1 oktober 2021 de belastingkorting op walstroom inwerking treden. Met deze maatregel wordt walstroom aantrekkelijker. Het doel is een verbetering van de luchtkwaliteit en reductie van emissies door schepen die afgemeerd aan de kade liggen in havens. Minister Hoekstra heeft het betreffende besluit inzake het Belastingplan 2021 in het Staatsblad geplaatst. Met dit besluit wordt een belastingverlaging voor walstroominstallaties gerealiseerd. Concreet betekent dit dat voor walstroom 0,0005 euro per kWh aan energiebelasting moet worden betaald. Dit is het minimumtarief aan energiebelasting, dat is toegestaan onder de EU-Richtlijn Energiebelasting. Ook is er geen Opslag Duurzame Energie (ODE) over walstroom verschuldigd.
De Europese goedkeuring is afgegeven voor zes jaar en loopt af op 30 juni 2027.

 

Go to top