Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Reactie minister IenM op Bundesverkehrswegeplan 2030

Op 16 maart 2016 heeft de Duitse verkeersminister Dobrindt het ontwerp Bundesverkehrswegeplan 2030 (BVWP) bekend gemaakt. Omdat de milieu effect rapportage van toepassing is, hebben buurlanden de gelegenheid gehad om te reageren. Nu de termijn van inspreken is verlopen zal het Duitse kabinet spoedig een standpunt innemen. Daarna volgt behandeling in de Bondsdag en Bondsraad.
 

Belang voldoende vaardiepte vaarwegen
In icon deze brief kunt u de reactie van  de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu lezen. Nederland heeft zich vooral gericht op grensoverschrijdende verbindingen en de Trans-Europese Netwerken, in het bijzonder de twee TEN-T corridors Rijn-Alpine en Noordzee-Baltica.  Er is ook aandacht gevraagd voor vaarwegprojecten op de Rijn en aansluitende vaarwegen en het belang van een voldoende diepe vaargeul.

 

Go to top