NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Centraal Overleg Vaarwegen spreekt met de minister over infrastructuur en bediening

Op 16 juni heeft het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) een gesprek gehad met de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. Het COV is een samenwerkingsverband tussen EVO, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. De COV delegatie onder leiding van EVO voorzitter Steven Lak, tevens roulerend voorzitter van het COV heeft het belang van onderlinge samenwerking en goede banden met het ministerie benadrukt.


Er is uitgebreid gesproken over bediening en de “natte” infrastructuur in Nederland. Gezamenlijk is geconstateerd dat diverse zaken nadere afstemming vragen. De Minister zegt toe de bediening van sluizen en bruggen structureel met het COV te willen evalueren. Daarnaast heeft het COV infrastructurele knelpunten onder de aandacht gebracht, zoals de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding bij sluizen in de zuidwestelijk delta en de brughoogten voor de containervaart.

 

 

Go to top