Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenkort meerdere informatiedagen TEN-T

Recent publiceerde de Europese Commissie een eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten die voor financiering in aanmerking komen via het nieuwe Connecting Europe Facility (CEF). CEF Transport is de opvolger van de TEN-T-programma. De belangrijkste doelstelling, zoals opgenomen in de TEN-T-richtsnoeren, is om het TEN-T-kernnetwerk te helpen voltooien. Hiervoor zal tot 2020 ruim 26 miljard euro  worden geïnvesteerd. Doelstelling is dat het Europese vervoersnetwerk uiterlijk in 2050 is gerealiseerd. Voor meer informatie verwijzen we naar deze website van de Europese Commissie.
De komende periode zijn er meerdere bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt over bovengenoemde programma.

Op 9 en 10 oktober in Brussel Transport Info Days
De Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Days voor de 2014 Call for Proposals vindt plaats op  9 en 10 oktober 2014. Naast informatie over de oproep, de prioriteiten in 2014 en de beleidscontext, wordt aan deelnemers ook praktische informatie gegeven over hoe  een succesvol voorstel voor te bereiden. Registraties tot dit evenement zijn nu gesloten! Volg de infodagen online. Als u niet beschikt over een plaats op het evenement, zult u in staat zijn om de infodagen online volgen, zie hiertoe de informatie op deze website. De links zullen alleen actief zijn op de dag van het evenement zelf. Het evenement zal worden gehouden in het Engels.

Op 29 oktober in Ede een informatiedag van RVO 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert op 29 oktober een informatiedag voor de 1e call Connecting Europe Facility (CEF)/ Trans Europees Netwerk-Transport (TEN-T). Tijdens deze dag zal worden gesproken over de verwachtingen voor het TEN-T programma. Wat is het belang van Nederland en wat zijn de rollen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu rond TEN-T projecten? Het programma voor deze dag kunt u hier lezen. Aanmelden kan via deze website.

Op 30 oktober in Venlo een TEN-T conferentie Nederland en Noordrijn-Westfalen
Doel van deze TEN-T conferentie – met een bijzondere focus op b2b-matchmaking – is om netwerkvorming en grensoverschrijdende samenwerking tussen het Nederlandse en Duitse (logistiek) bedrijfsleven en  overheden te bevorderen. Een gecoördineerde grensoverschrijdende aanpak is immers cruciaal om optimaal gebruik te kunnen maken van de kansen die de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur biedt voor bedrijven in Nederland en Noordrijn-Westfalen.

Herald Ruijters, afdelingshoofd TEN-T bij de Europese Commissie, zal deze ontwikkeling vanuit Europees perspectief toelichten. Tevens kunnen aanwezigen zich in interactieve workshops laten informeren over actuele onderwerpen als bruggenbouw, arbeidsmarkt, toegepast onderzoek, innovatieve mobiliteitsconcepten en subsidiemogelijkheden. Ten slotte is er voldoende gelegenheid tot netwerken. Aanmelden voor deze dag kan via deze website. Het aantal plaatsen is beperkt.

 

Go to top