NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Zwolle gaat drie havens uitdiepen

Een nieuwe subsidiemaatregel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt het mogelijk dat de gemeente Zwolle volgend jaar drie havens gaat uitdiepen.

Met het uitbaggeren van Voorsterhaven, Katwolderhaven en Margriethaven is 932.365 euro gemoeid, waarvan het ministerie bereid is de helft voor haar rekening te nemen.

Het verdiepen van de havens met veertig centimeter (van 2,85 naar 3,25 meter) is een wens die al jaren leeft bij het bedrijfsleven en de belangenorganisaties van schippers. Door de havens even diep te maken als de vaarwegen die de Zwolse binnenhavens ontsluiten, komt er een einde aan de ongewenste situatie dat grotere schepen niet volledig kunnen worden beladen. Dit probleem is ook opgenomen in het 'Masterplan Duurzame Versterking Voorst'.

Het verdiepen van de drie havens is een van de drie Zwolse projecten in de 'Netwerkanalyse Binnenhavens Oost-Nederland', die is opgesteld in opdracht van de provincie. Knelpunt is voorts de kwaliteit en omvang van de Margriethaven, die een belangrijke 'parkeerfunctie' vervult voor bijvoorbeeld schepen die moeten wachten om elders te kunnen lossen. Met het verlengen van de kade, een extra steiger en vijf extra bolderpalen is ruim anderhalf miljoen euro gemoeid. Derde project betreft het aanleggen van een nieuwe steiger en (nuts)voorzieningen bij het gebouw van Achmea, waardoor in het Zwarte Water, ter hoogte van de Roelenweg, een volwaardige 'parkeerplaats' voor binnenvaartschepen ontstaat. De kosten van die voorziening worden geraamd op 238.000 euro.

De toegezegde rijkssteun voor de revitalisering van binnenhavens met een goederentransportfunctie gaat al verder dan alleen het uitdiepen van de drie havens. In totaal is voor de drie Zwolse 'quick wins' een subsidie van 1,3 miljoen in het vooruitzicht gesteld. Probleem is alleen dat Zwolle zelf het geld voor haar deel nog niet in z'n totaliteit beschikbaar heeft. Voor het eerste project wordt aan de raad voorgesteld de eigen bijdrage te dekken uit het cofinancieringsfonds, zoals dat is ingesteld via de Perspectiefnota 2010-2013.

De 'quick wins' moeten wel uiterlijk in 2013 zijn uitgevoerd, anders vervalt de subsidie.

 

Go to top