Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en MCA Brabant slaan handen ineen voor modal shift en digitalisering

Gezamenlijke projecten om ketens te verduurzamen

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en MCA Brabant starten een samenwerking om elkaar te versterken in de gezamenlijke doelen met betrekking tot het bevorderen van duurzaamheid, digitalisering en het bevorderen van modal shift van goederenvervoer.

Ook willen de NVB en MCA Brabant met deze samenwerking een aantal concrete projecten en initiatieven realiseren die bijdragen aan efficiëntere en duurzamere ketens binnen de provincie Noord-Brabant en de omringende zeehavens.

Beide organisaties hebben een strategische agenda met veel raakvlakken en gelijkenissen. Door de samenwerking is er alle ruimte voor kennisdeling en het benutten van elkaars netwerken. De overlap in de strategische agenda’s versterkt de mogelijkheid om belangrijke thema’s gezamenlijk en krachtig op de kaart te zetten.  


Kernpunten en thema’s strategische agenda’s:

MCA Brabant:

  • Ontsluiting/ verbindingen en netwerkontwikkeling
  • Infrastructuur
  • Innovatie en verduurzaming
  • Efficiency door digitale transformatie
  • Internationalisering


NVB

  • Digitalisering
  • Bereikbaarheid
  • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid
  • Samenwerking en Exploitatie
  • Energietransitie en Circulaire Economie


MCA Brabant
​MCA Brabant (het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum) is in de kern een kennis- en netwerkorganisatie, die zich inzet om het multimodaal en duurzaam goederentransport in de provincie Brabant te bevorderen. Netwerken en samenwerken zijn belangrijke tools om gestelde doelen te realiseren.

MCA Brabant is de verbindende factor tussen overheden, logistieke dienstverleners, verladers, kennisinstellingen en terminals. Als spin in het web is de organisatie betrokken bij het initiëren van grootschalige projecten en initiatieven die bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid van Brabant. Maximale inzet van vervoer over water of per spoor, is daarbij het doel.


NVB
De binnenhavens zijn essentiële schakels in de logistieke keten met grote economische betekenis. Zij vormen als knooppunten een onmisbaar onderdeel van de achterlandverbindingen. Het is van belang dat binnenhavens zich blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren om de internationale concurrentiepositie van de regio’s en Nederland te versterken

De NVB maakt zich sterk voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur. Om dit te bereiken heeft de NVB haar koers uitgezet in een strategische agenda voor de periode 2020-2025. 

Beide organisaties kijken uit naar de toekomstige samenwerking en gaan er vanuit dat deze samenwerking mooie resultaten tot gevolg zal hebben.

 

 

Go to top