Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Organisatie workshop over EU-financieringsmogelijkheden door EFIP en ESPO

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is lid van de European Federation of Inland Ports (EFIP). Op 21 januari organiseren de EFIP en European Seaports Organisation (ESPO) in Brussel een workshop. Er zal worden gesproken over de diverse Europese financieringsmogelijkheden. De leden van de NVB zijn geïnformeerd en uitgenodigd voor deze bijeekomst.

 

Ttijdens deze bijeenkomst zullen zowel de huidige TEN-T oproep als de eerste oproep van 2014 zullen worden besproken. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie DG Move, DG Regio en het TEN-T Uitvoerend Agentschap zullen aanwezig zijn. Zij zullen de verschillende financieringsmogelijkheden van de Connecting Europe Facility en de structuur- en regionale fondsen uitleggen tijdens de ochtendsessie. In de middag is partijen van zee- en binnenhavens met elkaar van gedachten te wisselen over plannen en projecten.

De NVB heeft de leden eerder geïnforeerd over de TEN-T Infodag die op 13 december plaats vond. Hier publiceerde het TEN-T Uitvoerend Agentschap hun oproep. Voor Binnenhavens zou vooral het jaarprogramma interessant kunnen zijn. Er is bijvoorbeeld 20 miljoen beschikbaar voor versnelling of facilitering van de uitvoering van TEN-T-projecten. Onderzoeken of projecten moet wel al in een relatief volwassen stadium zijn (geen haalbaarheidsstudies, maar milieu-impact of ontwerpstudies zijn mogelijk). Het moet betrekking hebben op knelpunten, ontbrekende verbindingen en het invullen van de belangrijkste transportroutes. Voor de binnenvaart en binnenhavens zouden dit onderwerpen kunnen zijn :

  • Stabiele vaarwegcondities (klasse IV en hoger) 
  • Verhoogde capaciteit en modernisering van sluizen 
  • Brughoogtes (3 lagen containers) 
  • Haventoegang en verbindingen met het achterland 
  • Havenfaciliteiten (bijvoorbeeld olie- en afvalontvangst) 
  • ICT 
  • Haveninfrastructuur (kademuren, steigers, etc.) 
  • Systemen en procedures voor een soepele modale integratie 
  • Het verbeteren van de efficiëntie en de capaciteit van intermodale vervoer, multimodale knooppunten.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de EFIP.

 

Go to top