Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europees onderzoek naar walstroom in de binnenvaart

Een consortium van 17 partners uit België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk investeert in schone binnenvaart. Het belangrijkste doel van het project CLean INland SHipping (CLINSH) is aan te tonen dat emissiereductie in de binnenvaart binnen handbereik is. CLINSH begon op 1 september 2016 met steun van het Europese LIFE-fonds. Het totale investeringsbudget voor groenere binnenvaart is € 8,5 miljoen.


Onderdeel van het demonstratieproject is het beoordelen van de economische en ecologische voordelen van walstroom voor binnenschepen, en het opstellen van een leidraad voor de aanleg van walstroom als hulpmiddel om investeringen in walstroom te rechtvaardigen. CLINSH demonstreert hoe walstroom kan helpen te voldoen aan de emissiegrenswaarden, en de luchtkwaliteit kan verbeteren. CLINSH zal ook aanbevelingen doen voor beleid op alle overheidslagen over interoperabiliteit en harmonisatie van beleid in de EU en wil verkennen hoe de business case van walstroom bij havengemeenten kan worden verbeterd.


Verbeterde business case walstroom voor havenbedrijven

Nederlandse overheden in het consortium zijn onder andere Provincie Zuid-Holland en gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen voert momenteel diverse gesprekken in binnen- en buitenland waarbij niet alleen wordt gekeken naar de huidige en geplande walstroominitiatieven, maar ook naar nieuwe techniekoplossingen en het verbeteren van de business case voor havenbedrijven en gemeenten. Nijmegen wil graag samen met andere gemeenten, provincies en havens optrekken om het gebruik van walstroom in Europees verband te bevorderen.

Heeft u:

  • al walstroom in uw haven en wilt u uw business case verbeteren?
  • plannen om walstroom aan te leggen?
  • vragen, suggesties voor beleidsmaatregelen die walstroomgebruik stimuleren?

Neem dan contact op met CLINSH-consortiumpartner gemeente Nijmegen via h.nijhuis@nijmegen.nl, ook wanneer u meer wilt weten van het CLINSH project.

 

 

Go to top