Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Najaarbijeenkomst IJsselmeeralliantie

Congres binnenhavens als schakels van het noorden

Op donderdag 8 november zal in Drachten de najaarsbijeenkomst van de IJsselmeeralliantie worden gehouden.

De IJsselmeeralliantie is op 25 juni 2012 opgericht tussen ca. 30 gemeenten en organisaties in Noord-Nederland. Het doel van de alliantie is een netwerk te vormen dat de binnenhavens in Noordoost-Nederland faciliteert. Door samenwerking en/of door uitwisseling van kennis kunnen de havens elkaar versterken in de positie van het goederenvervoer ten opzichte van de zeehavens in de Randstad. Doelstelling van het congres is om leden en geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het Kernnetwerk goederenvervoer, over samenwerking van havenbedrijven en de nieuwe kansen in de logistiek.

 

Hier de uitnodiging en het programma van de najaarsbijeenkomst van de IJsselmeeralliantie. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar nvb@binnenvaart.nl

Congres binnenhavens als schakels van het noorden, programma ochtend

 • 09.00 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee
 • 09.45 uur Inleiding door Lijdia Pater - de Groot en Rik Duijn (NVB)
 • 10.00 uur Gert Schouwstra (AA-Planadvies, NVB-ambassadeur voor Noord-Nederland): De IJsselmeeralliantie als doel of als middel?
 • 10.45 uur Pauze
 • 11.05 uur Marco Huijsman (Bureau voorlichting Binnenvaart): Nieuwe kansen voor vervoer over water
 • 11.55 uur Rina Engelen-Eijgelshoven (Provincie Limburg): Samenwerkende havens: kans of nachtmerrie
 • 12.45 uur Samenvatting en afsluiting ochtendprogramma
 • 13.00-14.00 uur Lunch
 • 14.00 uur Afvaart

Congres Duurzame ontwikkeling haven Drachten, programma middag

 • 14.00 uur Welkom en terugblik op het ochtendprogramma
 • 14.10 uur Opening congres door wethouder Marjan van der Aart en Sanne van Balen (gemeentedichter)
 • 14.20 uur Inleidingen door onder andere:
 • Mw. Lijdia Pater - de Groot (NVB)
 • Dhr. Henk de Vries (Fryske Gea)
 • Dhr. Bas Doets (E&E-advies)
 • Dhr. Gerben Gerbrandy (NP de Alde Feanen)
 • Dhr. J. Middel (Kijlstra beton)
 • 15.40 uur Korte pauze en vervolgens discussie in subgroepen
 • 16.40 uur Afsluiting van het middagprogramma door De Voorzitters en wethouder Marjan van der Aart
 • 17.00 uur Afsluitende borrel en aanmeren Loswal Drachten

 

 

Go to top