NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB neemt deel aan EFIP General Assembly op 4 juni 2021

NVB neemt deel aan EFIP General Assembly op 4 juni 2021
NVB heeft vrijdag 4 juni deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van EFIP. De online meeting werd geopend door voorzitter Friedrich Lehr. In zijn openingswoord stond hij stil bij opnieuw een bewogen jaar vanwege de gevolgen van COVID-19. Aan leden werd gevraagd om zichzelf en diens haven te presenteren en toelichting te geven op de ontwikkelingen in de haven. Uit de rondvraag is gebleken dat de gevolgen van COVID-19 in veel gevallen beperkt is gebleven en dat zowel Nederlandse als Europese havens volop inzetten op de thema’s digitalisering, duurzaamheid en circulaire economie.

Turi Fiorito, directeur van EFIP gaf daarna toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het lidmaatschap van EFIP. Een aantal leden hebben opgezegd en nieuwe leden werden verwelkomd. Na de toelichting op de begroting werd het operationele verslag gepresenteerd waarbij leden zijn bijgepraat over de ontwikkelingen van het Europees beleid, de politieke ontwikkelingen en de acties van EFIP op de dossiers.
Hieronder een korte toelichting de inzet van EFIP op een aantal dossiers:

EFIP en COVID-19
EFIP blijft toezicht houden op eventuele grenssluitingen of storingen en stuurt bij waar nodig. Zo heeft EFIP een officiële brief gestuurd waarin wordt opgeroepen tot snelle oplossingen te komen bij calamiteiten.

EFIP en TEN-T
Sinds december 2020 is het lobbywerk daarvoor geïntensiveerd en hebben diverse overleggen plaatsgevonden. De voorstellen die daaruit zijn voortkomen zijn positief ontvangen door DG Move. Na de zomer wordt het voorstel voor de herziening van TEN-T netwerk verwacht.

EFIP en Sustainable and Smart Mobility Strategy
Eind 2020 presenteerde de Europese Commissie de Sustainable and Smart Mobility Strategy met daarin de belangrijkste verwachtte initiatieven op het gebied van vervoer en logistiek. Zowel binnenvaart als binnenhavens zijn aangemerkt als belangrijke onderdelen van een duurzaam Europees systeem. EFIP heeft input geleverd om specifieke problemen van binnenhavens onder de aandacht te brengen.

EFIP en CEF meerjarig werkprogramma
De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de Europese Unie (EU) voor meer groei, banen en concurrentievermogen. De EU stimuleert hiermee gerichte investeringen die de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken ondersteunen. In de komende vier jaar zal per call zo’n 600 miljoen beschikbaar gesteld worden dat besteed kan worden aan duurzame en multimodale vervoersacties. De eerste oproep (Call) gaat 15 september open en sluit in januari. Voor meer informatie verwijs ik u naar de TEN-T helpdesk.

Naast bovenstaande dossiers is EFIP actief betrokken bij de Green Deal, NAIADES III en meer. Via EFIP worden de belangen van de Nederlandse (binnen)havens behartigd op Europees niveau.

 

 

Go to top