NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Friese havensamenwerking breidt haar netwerk uit

In 2015 zijn de Friese gemeenten Heerenveen, Smallingerland (Drachten), Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân (Sneek) gestart met een havensamenwerking. Ook Harlingen is als zeehaven aan deze samenwerking toegevoegd.
 

De Friese havensamenwerking heeft als doel:

 • om op Friese schaal te komen tot een gezamenlijk havenbeleid en afstemming beheer;
 • herkenbaarheid van Friese havens buiten de regio te genereren;
 • om met meer volume (tonnages) een betere gesprekspartner te zijn richting de grotere zeehavens en om te komen tot gezamenlijke dialoog richting zeehavens;
 • gezamenlijk als Friese achterlandshavens meer kans te maken op EU- en Rijkssubsidiemogelijkheden voor infrastructurele investeringen;
 • het bewerkstelligen van een modal shift (meer vervoer van weg naar water) in de samenwerkende havens;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan duurzaamheid (op het gebied van vervoer over water, duurzame havenvoorzieningen, duurzame brandstoffen zoals LNG).
   

In 2015-2016 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd en resultaten behaald:

 • Kennisuitwisseling tussen de havens;
 • Start monitoring gegevens havens (delen informatie, opdracht Provincie aan Panteia – monitoring ladingsgegevens/tonnages);
 • Aanvraag naar Europese Comissie (EC), via het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor toelating op TEN-T netwerk (kernnetwerk) voor havens van Heerenveen, Leeuwarden en Drachten. Inmiddels heeft Frysian Ports i.o. het bericht ontvangen dat de havens van Drachten, Heerenveen en Leeuwarden worden toegevoegd aan het TEN-T netwerk;
 • Beantwoording vragen EFIP (European Federation of Inlands Ports) over de Circulaire Economie van de betrokken havens en de organisatiegraad van de Friese havens;
 • Collectief lidmaatschap NVB;
 • Regulier overleg Frysian Ports i.o. (4-5x per jaar);
 • Naamgeving samenwerkingsverband: Frisian Ports i.o.;
 • Uitnodigen Achtkarspelen en Tietjerksteradeel (deelname aan Frisian Ports i.o.).

Verder wordt er in 2016 een eerste aanzet gemaakt voor een Friese Havensvisie.
 

Frysian Ports i.o. breidt uit door toevoeging Fryske Marren

Recentelijk is de gemeente Fryske Marren (met onder meer de haven van Lemmer), toegetreden tot Frisian Ports i.o. De haven van Lemmer is bereikbaar voor schepen klasse Va/b en biedt rechtstreekse toegang tot het IJsselmeer en de haven van Amsterdam. Ook staat Lemmer als haven vermeld op het TEN-T netwerk.

Frisian ports i.o. is content met de toetreding van Lemmer en gaat er van uit dat het noordelijk samenwerkingsverband in de nabije toekomst verder zal worden uitgebreid.
 

NVB juicht regionale samenwerking toe

De ontwikkelingen die plaatsvinden in de provincie Friesland op het gebied van havensamenwerking, juicht de NVB toe. Zoals ook in het beleidsplan van de NVB staat, stimuleert de NVB regionale samenwerkingsverbanden. De NVB is van mening dat havens samen sterker staan en van elkaar kunnen leren. Daarnaast levert het vele voordelen en synergie-effecten voor de regio op. We zijn benieuwd naar het vervolg van de Friese havensamenwerking.

 

 

Go to top