Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

2020 CEF Transport MAP call: € 200 miljoen voor de voorbereiding van projecten

De Europese Commissie heeft een tweede en laatste zogenoemde ‘reflow call’ geopend. Dit is geld dat volgens het principe ‘use it or lose it’ is teruggekomen uit projecten die hun toegekende subsidie niet tijdig konden benutten. Er is € 40 miljoen beschikbaar voor cohesielanden en € 160 miljoen voor alle 27 lidstaten. De call sluit op 22 maart.


Beperkte scope
Omdat het beschikbare budget relatief klein is, komt alleen voorbereiding van projecten op de vooraf geïdentificeerde secties van het TEN-T netwerk  in aanmerking voor subsidie. Dit zijn de secties en projecten in deel I van Annex I onder 2 en 3 van de CEF-verordening (EU 1316/2013). Daarnaast gaat het alleen om projecten die vallen binnen de hoofddoelstelling opheffen van knelpunten, verbeteren van de interoperabiliteit van het spoor, overbruggen van ontbrekende verbindingen en alternatieve brandstoffen in zeehavens waaronder walstroom. Lees meer in de call tekst u op de website van INEA.

 

Alleen studies
Het gaat onder meer om de voorbereiding van aanleg of upgraden van spoorverbindingen, verbeteren van vaarwegen, sluizen, zeehavens en binnenhavens. Denk aan het uitvoeren van onderzoeken voor vergunningen of het maken van berekeningen en ontwerpen, maar ook aan het opstellen van kosten- en batenanalyses of het doen van aanbestedingen. Met de bedoeling projecten zover klaar te maken voor uitvoering dat de schop direct de grond in kan zodra de subsidie wordt verstrekt. De Europese Commissie wordt namelijk veel strenger op dit punt. De uitvoering van infrastructuurprojecten is niet subsidiabel in deze call.

 

Online informatiebijeenkomst
INEA organiseert op 14 januari 2021 een virtuele informatiebijeenkomst, waarvoor u zich hier kunt aanmelden.

Tijdlijn
Aanvragen kunnen uiterlijk op 22 maart ingediend worden. De subsidieverstrekking zal uiterlijk eind volgend jaar plaatsvinden, na de selectie van projecten in juli.


Instemming Nederland
Alleen als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ermee instemt kunt u subsidie aanvragen. Verzoeken voor de instemming moeten ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hoe en binnen welke termijnen leest u hier.

 

 

Go to top