NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Modernisering havengelden impuls voor efficiënter containervervoer over water

 NVB-Connekt

Uit recent onderzoek, wat de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens en Panteia is uitgevoerd, in opdracht van Connekt, blijkt dat drie kwart van de binnenhavens overweegt om de opzet van de havengelden te moderniseren. De grondslag, de hoogte en de wijze van inning zijn historisch gegroeid en veelal gebaseerd op traditioneel bulktransport. Modernisering kan een impuls geven aan  efficiënte logistieke concepten in de containerbinnenvaart.

Slim bundelen
Als containers slimmer gebundeld worden in de havens in het achterland hoeft een binnenvaartschip minder stops te maken in de zeehavens. Bundelen betekent een snelle overslag in een binnenhaven en dan weer doorvaren. Bulkgerichte havengelden houden daar geen rekening mee en maken dit soms onnodig duur. Modernisering van de grondslag en inning van havengelden geven niet alleen een voordeel aan de havens en schippers, maar ook een impuls aan duurzamere en efficiëntere containerlogistiek.

Voortrekkersrol
Op vrijdag 4 oktober jl., tijdens haar jaarrede op het congres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), onderstreepte voorzitter Marijke van Haaren het belang van de modernisering havengelden. “Modernisering is niet alleen in het belang van de havens, we willen natuurlijk graag meewerken aan de concurrentiekracht van logistiek Nederland. Veel havens zijn bereid om dit aan te pakken.”  De havens van Zwolle, Kampen en Meppel werken aan de vorming van één gezamenlijk havenbedrijf. Zij hebben aangekondigd een voortrekkersrol te spelen in de modernisering van de havengelden. De NVB juicht deze voortrekkersrol toe.  “Ik denk dat de modernisering van havengeldinning een grote stap kan zijn om ook hier Europese, zelf mondiale belangen te laten prevaleren boven lokale tradities; containervervoer speelt zich immers af in een wereldwijd netwerk”, aldus Marijke van Haaren.


De rapporten Grondslagen haven- en kadegelden binnenvaart zijn hier te downloaden:

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
In het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen.
Het programma is een initiatief van Rijkswaterstaat en loopt tot 2014. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV

 

Go to top