NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Jaarverslag 2020 - eerste resultaten van de nieuwe koers

2020 was het jaar van de start van de Strategische Agenda 2020 – 2025 die de NVB samen met de leden heeft geprioriteerd in vijf thema’s. In dit eerste jaar is vooral ingezet op de twee thema’s:

  • Digitalisering
  • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid.


De eerste resultaten zijn in 2020 opgeleverd en gepresenteerd. In 2021 zullen deze resultaten verder zichtbaar worden. In 2020 is ook ingezet op Samenwerking, Lobby en Visie, Kennisdeling en Communicatie, zoals:

  • Implementatie Green Deal;
  • Verankering van binnenhavens in de Havennota 2020 – 2030 ;
  • Samenwerking met EFIP, Logistieke Alliantie, Centraal Overleg Vaarwegen en andere relevante partijen;
  • Nieuw logo en huisstijl voor de NVB en actievere communicatie met de leden


Parallel is de NVB aan de slag gegaan met de andere thema’s die van belang zijn voor de toekomst van de binnenhavens, efficiënte achterlandverbindingen, een aantrekkelijk modal shift beleid, goed onderhouden en robuuste infrastructuur, bereikbare en een duurzame binnenhavens. 

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en resultaten van 2020, kunt u hier het NVB Jaarverslag 2020 downloaden.

 

Go to top