Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenhavens feliciteren de nieuwe TEN-T coördinatoren met hun benoeming

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) feliciteert de nieuwe TEN-T coördinatoren met hun benoeming voor deze uitdagende functie. De NVB kijkt uit naar een nauwe en goede samenwerking tussen de havens en de coördinatoren en hoopt dat deze het belang van de binnenhavens als een integraal onderdeel van het multimodale transportnetwerk van corridors zal erkennen.

 

Op 12 maart heeft de Europese Commissie de Europese coördinatoren benoemd voor de negen kernnetwerk corridors van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Zie ook dit persbericht van de Europese Commissie.

 

Het kernnetwerk zal de Europese lidstaten met elkaar verbinden, knelpunten verwijderen, infrastructuur verbeteren en grensoverschrijdend vervoer voor passagiers en het bedrijfsleven door heel Europa stroomlijnen. Het zal verbindingen tussen de verschillende vervoerswijzen verbeteren en bijdragen aan de klimaatveranderingsdoelstellingen van de EU.

 

De coördinatoren hebben verschillende taken en zijn verantwoordelijk voor het coördineren en opstellen van het desbetreffende corridor werkplan en zij rapporteren aan de Commissie over de vorderingen van de projecten op de corridor.

 

Door Nederland lopen een drietal corridors en de volgende coördinatoren zijn daarvoor benoemd:

  • Pavel Telička: Noordzee – Oostzee Corridor (North Sea – Baltic corridor)
  • Ana de Palacio: Rijn – Alpen Corridor (Rhine – Alpine corridor)
  • Péter Balázs: Noordzee – Middellandse Zee (North Sea – Mediterranean corridor)

 

De nieuwe coördinatoren zullen nu contact opnemen met de lidstaten. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal namens Nederland deelnemen aan de overleggen met de desbetreffende Europese coördinatoren.

 

NVB aan de slag voor Nederlandse havens
Op 24 maart zal de NVB namens de havens naar een bijeenkomst gaan die gaat over het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) welke wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens deze bijeenkomst zullen we meer te weten komen over de actualiteiten rond het TEN-T programma. Ook wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu graag horen welke punten belangrijk zijn om mee te nemen in het Corridor Forum.

 

Op 3 april zal tijdens een gecombineerde bijeenkomst tijdens het middagdeel het onderwerp “Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa” aan bod komen. Zie ook dit artikel bij het NVB-nieuws. Wanneer u zich hiervoor nog niet heeft aangemeld en u meer te weten wilt komen over het onderwerp TEN-T, geeft u zich dan snel op en reserveer 3 april in uw agenda. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via info@denieuweafsluitdijk.nl. Graag daarbij aangeven welke onderdelen u aanwezig wilt zijn:

  1. Het ochtendprogramma
  2. De netwerklunch
  3. Het middagprogramma

 

Go to top