NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europese Commissie beantwoordt vraag NVB: Havens kunnen over 3 jaar worden toegevoegd aan trans-Europese vervoersnetwerk

Op maandag 7 april vond in Brussel  een seminar plaats van de European Barge Union (EBU). De NVB was ook aanwezig bij dit seminar, met de titel “Modal integration within the TEN-T corridor concept” Een belangrijke spreker was Dimitrios Theologitis, hoofd van de afdeling Ports and Inland Navigation bij DG MOVE van de Europese Commissie.

De afgelopen weken hebben havens telkens dezelfde en belangrijke vraag aan de NVB gesteld, namelijk ‘Kunnen havens nog worden toegevoegd aan het netwerk?’ en indien ja,  ‘Wanneer?’ en ‘Hoe?’

Volgens Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad (TEN-T (118 MB)) kunnen havens worden toegevoegd. Alleen de vragen ‘wanneer en hoe’ bleven tot dusver onbeantwoord. Na afloop van het EBU-seminar heeft de NVB persoonlijk gesproken met Dimitrios Theologitis, hoofd van de afdeling Ports and Inland Navigation bij DG MOVE van de Europese Commissie en gevraagd hoe het zit.

Het klopt dat havens toegevoegd kunnen worden aan het netwerk, mits deze voldoen aan de criteria. Een binnenhaven moet bijvoorbeeld een totale jaarlijkse goederenoverslag van meer dan 500.000 ton halen. Een haven kan worden toegevoegd als blijkt dat deze over drie jaar gemeten, gemiddeld voldoet aan de gestelde criteria. De verordening is in december 2013 vastgesteld. Over drie jaar zal een herziening plaatsvinden, dat wil zeggen eind 2016. Om een haven toe te voegen aan het netwerk, zullen de desbetreffende havens actief moeten gaan lobbyen bij de Europese Commissie, zodat er op het moment van de herziening geen twijfel meer kan ontstaan over het wel of niet toevoegen van de haven.

De NVB merkt op dat naast het kunnen toevoegen van een haven  het ook mogelijk is dat een haven wordt geschrapt. Hierbij wordt er gekeken naar een langere periode van overslag en wordt er gemeten met een gemiddelde van zes jaar.

Met de beantwoording van deze vragen is de NVB weer een stap verder in haar onderzoek over TEN-T en hoopt hiermee verschillende havens meer duidelijkheid te geven over de verordening.

 

Go to top