NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB-Kennisbank: met, voor en door de NVB-leden

Tijdens de ALV van de NVB op donderdag 5 oktober 2017 is de NVB-Kennisbank gelanceerd!
 

De NVB ontving de laatste jaren steeds meer verzoeken en vragen over het in archief hebben van documenten die gaan over havenstudies, havenvisies, havenverordeningen, havengeldtarieven, havensamenwerkingen, automatiseringssystemen en dergelijke. Daarom ontstond er het idee bij de NVB om een zogenaamde NVB-Kennisbank op te zetten, waarbij NVB-leden aan elkaar relevante documenten beschikbaar stellen via het extranet van de NVB. Een mooie manier om als vereniging toegevoegde waarde te leveren!
 

NVB-Kennisbank is nooit af, lever nog meer documenten aan!
De NVB-Kennisbank die de NVB vervolgens heeft ingericht bevat verschillende categorieën waarin documenten zijn te vinden. De NVB-Kennisbank is geen statisch geheel, maar zal steeds aangevuld, geactualiseerd en verbeterd worden. Leden van de NVB kunnen nog steeds documenten toesturen (graag zelfs!) aan het NVB-secretariaat, zij zal er zorg voor dragen dat de documenten online komen te staan.
 

Leden van de NVB hebben exclusieve toegang tot de NVB-Kennisbank
Alle (al 50!) documenten zijn exclusief voor NVB-leden beschikbaar. Dat betekent dat u dient ingelogd te zijn, om de documenten te kunnen downloaden. De NVB-leden hebben dus een streepje voor.
 

Nog geen lid van de NVB?
Mocht u nog geen lid zijn van de NVB, dan hoopt de NVB u van harte welkom te heten als lid of geassocieerd partner van de NVB. Hiervoor kunt u dit online formulier invullen, u kunt hier ofwel direct lid worden ofwel meer informatie over een lidmaatschap aanvragen.
 

Wel lid van de NVB maar geen inlogcode?
Mocht u wel lid zijn van de NVB, maar geen inlogcode hebben ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de NVB via nvb@binnenvaart.nl. Ook wanneer u problemen ondervindt met inloggen of anderzijds, kunt u hier uw vragen naar toezenden.
 

NVB-Kennisbank bestaat uit
De NVB-Kennisbank is opgedeeld in een aantal categorieën, te weten: havenstudies, havenvisies, havenverordeningen, havengeldtarieven, havensamenwerkingen, diversen en automatiseringssystemen. De korte inleidende tekst over de desbetreffende categorie en de hierin gepubliceerde documenten is allemaal te vinden in de NVB-Kennisbank. Zo staat er ook bij elk document kort beschreven wat de inhoud van het document is.
 

Ga naar https://havens.binnenvaart.nl/nvb-kennisbank, log in en ontdek de verschillende documenten die NVB-Kennisbank rijk is!

 

 

Go to top