NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenmonitor 2020 is beschikbaar

De havenmonitor 2020 is beschikbaar. De havenmonitor biedt een overzicht van de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. De havenmonitor wordt door het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt. De economische betekenis van de zeehavens wordt gemeten in een aantal verschillende indicatoren.

Na een herijking is de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens in 2018 en 2019 nu bekend. 385 duizend werknemers en bijna 45 miljard euro toegevoegde waarde. Waarschijnlijk wist u wel dat de haven van Rotterdam de grootste van Nederland is. Maar wist u dat er meer dan 100 duizend mensen werken? En wist u ook dat de hoogste toegevoegde waarde per werknemer in Groningen Seaports gerealiseerd wordt? 224 duizend euro per werknemer!

Kijk op de website: www.havenmonitor.nl voor he gehele onderzoek.

Binnenhavenmonitor
In 2019 is ook de Binnenhavenmonitor verschenen. In de Binnenhavenmonitor wordt het economisch belang van de Nederlandse binnenhavens bepaald. De economische impact wordt gemeten in twee indicatoren: werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De economische impact wordt bepaald voor twaalf type binnenhavens, variërend van agrohavens, industriehavens tot containerhavens. De Binnenhavenmonitor 2019 is gebaseerd op 25 binnenhavencases verspreid over heel Nederland. De Binnenhavenmonitor wordt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Erasmus UPT in samenwerking met het CBS. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is als belangrijke partner bij het project betrokken.

 

 

Go to top