NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenmonitor van Port of Twente

In de ranglijst van Logistieke Hotspots van Nederland 2020 is Twente voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen, van de 8e naar de 6e plaats. De Twentse binnenhavens, met de daaraan gelegen bedrijventerreinen, leveren een belangrijke bijdrage in de verdere doorontwikkeling van het Twentse logistieke cluster en de bijdrage aan de regionale economie met een direct toegevoegde waarde van € 319 mln. Voor het signaleren van trends in de economisch-ruimtelijke ontwikkelingen van de havens annex havengebieden en de vervoers- en overslagprestaties over water, is de “Havenmonitor Port of Twente” ontwikkeld.

Deze monitor is opgebouwd uit twee componenten:

  • de monitor binnenvaart
  • de havenmonitor.


Met de totstandkoming van het platform “Blauwe golf Twentekanalen” - in opdracht van het Havenbedrijf Twente, de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat – is door 4shipping/Panteia een uitgebreide monitor over de vervoers- en overslagprestaties ontwikkeld.


Deze “monitor binnenvaart” geeft inzicht in:

  • de vervoerde volumes naar en van de acht havens van het  Havenbedrijf Twente inclusief ladingsoort;
  • het aantal en typen schepen die deze lading hebben vervoerd;
  • de gemiddelde bezettingsgraad van ligplaatsen;
  • de gemiddelde wachttijden bij de drie sluizen in de Twentekanalen;
  • CO2 besparingen door vervoer over water van de overgeslagen volumes indien eenzelfde hoeveelheid goederen over de weg zou zijn vervoerd.
  • welke aantallen van de verschillende typen schepen van de Twentekanalen gebruik hebben gemaakt van de Twentekanalen voor het leveren van de overslagprestaties.


Daarnaast is in opdracht van het Havenbedrijf door Kennispunt Twente een monitor ontwikkeld waarin grondgebruik en beschikbaarheid van gronden, de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de acht havengebieden in kaart is gebracht. Deze data wordt jaarlijks geüpdatet. 


Daarmee vormt deze havenmonitor een belangrijk instrument bij de ruimtelijk/economische ontwikkelingen van de regio en het volgen van ontwikkelingen en inspanningen op het gebied stimuleren van een modal shift van weg naar water.

Bekijk de nieuwste film van Havenbedrijf Twente.
 


Het Havenbedrijf Twente is een samenwerkingsverband van de gemeenten Almelo, Enschede, Hengelo, Hof van Twente en Lochem.

Foto: ©Carolien Abbink

 

 

Go to top