NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Richtlijn Vaarwegen 2017

Rijkswaterstaat moet vaarwegen ontwerpen en inrichten volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017. Hierin staat bijvoorbeeld hoe de sluizen, bruggen en binnenhavens moeten worden gebouwd, onderhouden en bediend. Door alle vaarwegen volgens dezelfde richtlijnen in te richten, weet de gebruiker van de vaarwegen waar hij aan toe is. Zo ontstaat een beter en veiliger vaarwegennetwerk.
 

Het is belangrijk om de Richtlijnen periodiek aan te passen aan de laatste inzichten op het gebied van wetenschap, techniek en wetgeving. De Richtlijnen Vaarwegen 2017 (PDF, 2,29 MB) bevat de nieuwste richtlijnen voor het verkeerskundig ontwerpen en onderhouden van vaarwegen. De Richtlijnen dragen op drie manieren bij aan een efficiënte sector: meer kwaliteit van de vaarwegen, meer dienstbaarheid aan de vaarweggebruiker en meer samenwerking tussen beheerders. Deze Richtlijnen gelden voor vaarwegen tot en met CEMT-klasse VIb. Vanaf 27 december a.s. zijn ze in gedrukte vorm per e-mail aan te vragen via informatiepuntwvl@rws.nl.
 

In hoofdstuk 6 van deze richtlijn wordt ingegaan op de binnenhavens.

 

 

Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008
Voor de scheepvaart gelden, net als voor het wegverkeer, verkeersregels. Eenduidige verkeerstekens langs de vaarweg, zoals borden, seinlichten en drijvende markeringen, geven schippers duidelijkheid. Op deze manier kunnen schepen veilig varen. De verkeerstekens plaatsen Rijkswaterstaat volgens de Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 (PDF, 828,93 kB).

 

 

Go to top