NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenvaart vecht terug in containers

De binnenvaart en binnenhavens hebben  in het crisisjaar 2009 hun positie in het vervoer en afhandeling van containers versterkt. Het aandeel in de Rotterdamse ´modal split´ nam ten opzichte van het voorgaande jaar toe van 30% naar 33%, meldt het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor een dergelijke winst in één jaar moeten we teruggaan naar de vorige eeuw. Het spoorvervoer daalde van 13% naar 11% en is terug op het aandeel van 2006. Het wegvervoer leverde ook in: van 57% naar 56%.
Deze cijfers werden maandagmorgen bekend gemaakt door president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam tijdens de conferentie 'Rail infrastructure for freight services: from corridors to network' in Rotterdam.

Hieruit blijkt het steeds meer toenemende belang van de blue ports als de logistieke en industriële knooppunten in het achterland. Het strategische voordeel van een aan de waterweg gelegen en ontsloten bedrijventerrein wordt hiermee opnieuw bevestigd. Versterking van de concurrentiekracht en duurzaamheid gaan hiermee hand in hand.

In het crisisjaar 2009 bleef het containervervoer over water bijna stabiel, terwijl spoor en weg veel moesten inleveren

Het totale volume van het achterlandvervoer daalde met 12% van 7.823.000 TEU in 2008 naar 6.869.000 TEU in 2009. Het spoor vervoerde 755.000 TEU, een afname van 25% ten opzichte van de 1.010.000 TEU van 2008. Over de weg liep het volume 14% terug van 4.476.000 naar 3.845.000 TEU. Het vervoer over water nam echter nauwelijks af: Er werd 2.269.000 TEU getransporteerd, slechts 3% minder dan de 2.337.000 TEU van 2008.

 

Flexibel
Het spoorvervoer kon of wilde de tarieven niet, of niet snel genoeg, aanpassen aan het afnemende volume. Zo werden pas laat in 2009 de toegangstarieven voor de Betuweroute verlaagd. Binnenvaart en wegvervoer zijn flexibeler in hun tariefstelling wanneer er een overschot is aan vervoerscapaciteit. Daarnaast profiteerde de binnenvaart van het wegvallen van beperkingen in de afhandelingcapaciteit op de zeeterminals. Het wegvervoer leed relatief meer onder de crisis omdat het een groot aandeel heeft, rond de 70%, in het intra-Europese (´shortsea') vervoer. Dit is relatief zwaar getroffen door de economische teruggang in vooral het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Spanje. De binnenvaart wist het aandeel in het achterlandtransport van ´shortsea containers  echter flink te vergroten. Dit is opvallend omdat dit door afstanden en snelheden geldt als het domein van truck en trein.

Toekomst
De toekomstige groei van de containeroverslag vindt plaats op de grote terminals in het westen. Vanaf 2013 worden terminals op de Tweede Maasvlakte operationeel. Op de Maasvlaktes wordt gestreefd naar een 'modal split' van in 2035; binnenvaart 45%, spoor 20%  en weg 35%.

Modal shift
De Rotterdamse haven voert een beleid om het aandeel van de vrachtwagen te verminderen; het bewerkstelligen van een 'modal shift'. Sinds 1993 is het aandeel van de vrachtwagen, volgens de 'oude' methodiek, gedaald van 66% naar ongeveer 53%. Sindsdien is de totale overslag toegenomen van 4,2 naar 9,7 miljoen TEU.

(bronnen: Havenbedrijf Rotterdam,Schuttevaer)

 

Go to top