NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Handreiking ten behoeve van het formatieproces in de Provinciale Staten

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2018 kwam het verzoek om als NVB een handreiking op te stellen ten behoeve van het formatieproces in de Provinciale Staten na de provinciale verkiezingen van 20 maart aanstaande. U kunt hier deze 20190118_Handreiking Provinciale Staten downloaden, met nadruk op de instrumenten die een provincie heeft om ambities, die ook de NVB nastreeft, te realiseren. U kunt deze handreiking vanzelfsprekend naar wens aanvullen met de voor uw provincie relevante regionale agenda.

 

 

Go to top