Havenvisies

U bevind zich nu in de categorie 'Havenvisies' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over havenvisies. Hierbij gaat het meestal om visies en strategieën voor de haven.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Klik op één van de onderstaande categorieën, om naar de desbetreffende categorie te navigeren:

 

Havenvisie 2030 Groningen Seaports

17 oktober 2012
 

Economische groei = groen

 • Groei
 • Leefomgeving
 • Kennis
 • Samenwerken
 • Doen!
   

icon Havenvisie 2030 Groningen Seaports (3.69 MB)

 

Havenvisie Harderwijk 2016

Juli 2016
 

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 29 september 2016 de Havenvisie Harderwijk 2016 vastgesteld.
 

De havenvisie beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkeling, gebruik, reikwijdte en ambitie voor van de havens van Harderwijk. De havenvisie gaat bijvoorbeeld in op de ambities voor ligplaatsen voor diverse doelgroepen, een mogelijk nieuw havenkantoor, nieuwe sanitaire voorzieningen, doorvaarbaarheid en wonen op schepen. De visie legt hiervoor de basis vast, gedetailleerde uitwerking van de ambities moet nog plaatsvinden.
 

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Havenambitie
 3. Korte schets ontwikkelingen watersportmarkt
 4. Kader stellende uitgangspunten
 5. Gebruik van de havens, elke doelgroep zijn eigen plek
 6. Voorzieningen
 7. Uit te werken onderdelen
   

icon Havenvisie Harderwijk 2016 (9.96 MB)

 

Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk

Juli 2014
 

Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta.
 

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Het vertrekpunt: Port of Moerdijk 2013
 3. Belangrijke trends en ontwikkelingen
 4. Hét knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie
 5. Sociale, ecologische en economische balans
 6. Strategisch uitvoeringsprogramma
   

icon Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk (6.63 MB)
icon Havenstrategie 2030 Port of Moerdijk Samenvatting (1.48 MB)

 

Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen

Voorstel aan de Raad - Nummer 22/2010 - 24 februari 2010 - gemeente Nijmegen - Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water"
 

In de Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het water" worden de ambities en de ontwikkelingsrichting voor de Nijmeegse havens en kaden beschreven.
 

icon Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen (11.1 MB)
 

Bijlagen bij raadsvoorstel:

 1. Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water" (vanaf pagina 6)
 2. Nota van wijzigingen Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 46)
 3. Beantwoordingsbrieven aan reclamanten concept Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 48)
 4. Baggerkostenonderzoek (vanaf pagina 97)
 5. Beheerplan Havens en kaden (vanaf pagina 132)
 6. Begroting Havens en Kaden 2010-2013 (vanaf pagina 157)

 

Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030

17 januari 2016

De doelstelling van deze binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 is drieledig:

 1. Waar willen we staan in 2030: Vast te stellen welke gedeelde ambitie en streefbeelden de samenwerkende gemeenten hebben op het gebied van maximaliseren van de economische potentie van de binnenhavens
 2. Wat is daarvoor nodig: Met welke strategie wordt invulling gegeven aan het realiseren van de ambitie en streefbeelden.
 3. Hoe gaan we dat doen: Een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2025 wordt opgesteld om de strategie te realiseren.
   

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Terugblik 10 jaar havenbeleid
Hoofdstuk 3 Trends & Ontwikkelingen: de invloed op de haven
Hoofdstuk 4 Streefbeelden en strategie
Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma
 

icon Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 (1.46 MB)

 

 

Go to top