Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB publiceert het jaarverslag van 2022

Met dit jaarverslag blikt de NVB terug op het verenigingsjaar 2022 en derde uitvoeringsjaar van de Strategische Agenda.

Al ruim 25 jaar zet de NVB zich in voor het behoud en (door)ontwikkeling van binnenhavens door middel van kennisdeling, het stimuleren van samenwerking en belangenbehartiging. De NVB heeft zich inmiddels gepositioneerd op de thema’s van de Strategische Agenda 2020 -2025:  Digitalisering, Duurzaamheid, Circulariteit, Bereikbaarheid en Samenwerking. Deze thema’s worden steeds meer overgenomen door onze leden.

Een van de hoogtepunten van 2022 was het jaarlijkse congres. Door gastheer gemeente Venray en organisator Blue Ports Limburg zijn leden en genodigden getrakteerd op een sterk inhoudelijk en interactief programma over relevante onderwerpen als digitalisering en duurzaamheid. Blue Ports Limburg heeft laten zien hoe belangrijk grenzeloos samenwerken is voor het ontwikkelen van toekomstbestendige binnenhavens; het versterkt de ontwikkeling ervan. Gezamenlijk worden kansen optimaal benut en wordt economische waarde toegevoegd aan de regio. Wij kijken terug op een geslaagd congres waarbij kennisdeling en netwerken centraal stonden. Daar is de NVB ook voor.

We kijken niet alleen terug op een geslaagd congres, maar ook op een succesvol derde uitvoeringsjaar van de Strategische Agenda 2020 - 2025.  In 2022 zijn wederom flinke stappen gezet, met en voor leden en in samenwerking met verschillende partners, op de uitvoering van de thema's Digitalisering en Binnenhavens en Circulaire Economie en Energietransitie. De NVB ontwikkelt voor deze thema’s ondersteuningsmiddelen en instrumenten, zodat havengemeenten en -bedrijven zelf de benodigde stappen kunnen gaan zetten.
 

Naast eerder genoemde thema’s is er in 2022 ook gewerkt aan:

  • Bereikbaarheid
  • Samenwerking en lobby op nationaal en Europees niveau
  • Implementatie van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
  • Communicatie en kennisdeling


Klik hier om het volledige jaarverslag van 2022 te lezen

 

 

Go to top