NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Frankrijk wordt extra troef voor Zeeland Seaports

Juist nu, met de economische recessie, moet Zeeland vooruit kijken om tijdig op kansen in te
spelen. Vooral de binnenvaartverbindingen zijn een sterke troef voor de Zeeuwse havens. De
bedrijven in de Zeeuwse havens krijgen over enkele jaren een nog gunstiger ligging, dankzij de
nieuwe Seine-Schelde verbinding: de “Watersnelweg naar Parijs”. Zeeland moet meer ruimte
scheppen in de havens voor bestaande bedrijven en nieuwe investeerders. Dat was de oproep van plaatsvervangend voorzitter Luit Ezinga van de Kamer van Koophandel, mede
namens Zeeland Seaports, bij de overhandiging van het rapport “Watersnelweg naar Parijs:
Economische kansen van de Seine-Schelde verbinding” aan Commissaris van de Koningin Karla Peijs.
Bedrijven in de Zeeuwse havens zullen aan concurrentiekracht winnen door deze nieuwe vaarverbinding,
waardoor vanaf 2016 sneller en met grotere schepen kan worden gevaren. Het is dan ook zaak nu al te
zoeken naar en ruimte te bieden voor de binnenvaart, bij de inrichting en ontsluiting van nieuwe terreinen.

Actiepunten voor Zeeland
Luit Ezinga, tevens voorzitter van Platform Transport & Infrastructuur Zeeland, lichtte kort de inhoud van
het rapport toe. Ook ging hij in op enkele actiepunten voor Zeeland. “In de Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse
Kanaalzone wordt voorzien in de verwachte extra vraag naar locaties voor logistieke en
productiebedrijven, onder andere op de Westelijke Kanaaloever. Deze bedrijven moeten de kansen wel
kunnen verzilveren,” stelde Ezinga. “Laten we er dan ook voor zorgen dat we de milieucondities in
Zeeland niet onnodig aanscherpen: Zeeland moet de milieulat niet hoger leggen dan nationaal en dan in
andere landen in Europa!”

Derde Kreekraksluis

“Zeeland Seaports en de Kamer van Koophandel zullen zich in de komende jaren blijven inspannen om in
Zeeland goed en tijdig in te spelen op de extra kansen door de nieuwe Seine-Scheldeverbinding. Het
enthousiasme van ondernemingen in de Zeeuwse zeehavens is groot om nog meer met de binnenvaart
te doen. Om passende bedrijvenlocaties en haveninfrastructuur te kunnen bieden is nauwe
samenwerking met overheden nodig”. Naast de komst van de tweede zeesluis bij Terneuzen, bepleitte
Ezinga tevens de bouw van een derde Kreekraksluis met een rechtstreekse verbinding met de
Westerschelde. Dit zal ook een oplossing geven voor de toenemende druk op de westelijke vaarroute via
de Hansweert- en Krammersluizen.

 

Go to top