NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Oosterhout, Tilburg en Waalwijk werken samen aan logistieke ambities

De gemeenten Oosterhout, Tilburg en Waalwijk ondertekenden op 18 maart het convenant 'Havensamenwerking Midden-Brabant 2014-2018'. Doel van het convenant is de komende jaren de logistieke aantrekkingskracht van de regio Midden-Brabant verder te versterken en huidige bedrijvigheid te behouden. De  Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ondersteunt deze Havensamenwerking in  Midden-Brabant van harte!
 
Het convenant werd ondertekend door de wethouders Willemsen (Oosterhout), De Ridder (Tilburg) en Van Dongen (Waalwijk). Sinds 2007 werken de havengemeenten en havenbedrijven in Oosterhout, Tilburg en Waalwijk samen aan de uitvoering van het Masterplan Havens Midden Brabant. Centraal in dit masterplan staan ‘meer vervoer over water’ en ‘versterking van de logistieke hotspot Midden-Brabant’.  Met het convenant 'Havensamenwerking Midden-Brabant 2014-2018' spreken alle partijen af samen te werken aan de verbetering van kennisuitwisseling,  duurzaamheid en  profilering van de havens in Midden-Brabant.
 
De havens leveren Midden Brabant toegevoegde waarde. De drie binnenhavens in Waalwijk, Tilburg en Oosterhout vervullen een cruciale rol in de multimodale ontsluiting van de regio Midden-Brabant. Elk van deze binnenhavens kent zowel bulk- als containeroverslag. Tilburg heeft, naast een binnenvaart containerterminal, ook een (container)railterminal (Railport Brabant). Buck Consultants International berekenende voor de gemeenten dat de 45 watergebonden bedrijven in de havens werk bieden aan circa 2.800 personen en een (directe en indirecte) toegevoegde waarde genereren van in totaal circa 300 miljoen euro.
 
 

 

 

Go to top