Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Wie of wat is het walstroomcollectief?

Het Walstroomcollectief is een informele samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse havenbedrijven, havengemeenten en vaarwegbeheerders met als doel om op de juiste locatie de juiste walstroomvoorziening aan te leggen. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens is strategisch partner van het Walstroomcollectief en de opdrachtgevers streven naar duurzame havenontwikkeling via collectieve ontwikkeling. Port Solutions Rotterdam B.V. is regisseur van het collectief.

Om uniformiteit en standaardisatie te waarborgen, hebben de opdrachtgevers behoefte aan richtlijnen, structuur en uitgangspunten. Het Walstroomcollectief heeft in eerdere stappen de basis gelegd voor de juiste voorziening op de juiste locatie, waaronder het onderzoek 'Walstroom, een haalbaarheidsonderzoek naar clustering van behoefte' en het handboek 'Scheepstypen en behoefte aan walstroom', dat per scheepstype het gemiddeld verbruik van walstroom en de vermogensbehoefte weergeeft.

In de eerste helft van 2022 heeft het collectief een inventarisatie gedaan van de vermogensbehoefte per locatie, waarbij ongeveer 1.100 locaties met behoefte aan een of meerdere walstroomvoorzieningen in Nederland en Vlaanderen zijn geïdentificeerd. Dit is bedoeld om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan walstroom en de benodigde vermogens.

Het Walstroomcollectief werkt op dit moment aan een marktverkenning waarbij 34 verschillende marktpartijen meewerken Het doel van deze marktconsultatie is om informatie te verzamelen over hoe een mogelijke toekomstige aanbesteding van walstroomvoorzieningen het beste kan worden voorbereid. De reacties en antwoorden die zijn ontvangen, zullen helpen bij het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure en het formuleren van de eisen en eigenschappen van de gevraagde dienst en product.

Verder heeft de marktconsultatie als doel om deelnemers vroegtijdig te betrekken en te interesseren in de mogelijke aanbesteding, om eigen uitgangspunten en aannames te toetsen en om inzicht te krijgen in beschikbare ervaring en het marktaanbod. Ook zal er worden bepaald welke aanbestedingsstrategie het best past. De informatie die wordt verkregen tijdens de marktconsultatie zal worden gebruikt bij het opstellen van de stukken voor de eventuele aanbesteding.

Wil je ook deelnemen aan het Walstroomcollectief? Neem vrijblijvend contact op met Marieke Vavier via vavier@portsolutionsrotterdam.nl

 

Go to top