NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Zwijndrecht showt maritieme regio tijdens jaarcongres NVB

PERSBERICHT 

 

 

 

Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart

Zwijndrecht showt maritieme regio tijdens jaarcongres NVB

Vrijdag 3 oktober 2014 is Zwijndrecht gastgemeente voor het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Zo’n 150 gasten zijn dan op bezoek  in Zwijndrecht, de thuishaven van de binnenvaart. Ze maken kennis met de maritieme bedrijvigheid in Zuid-Holland Zuid. Met ongeveer 1.300 bedrijven en bijna 11.000 werknemers is de regio een belangrijk maritiem knooppunt in Nederland.

“Wij zijn als gemeente bijzonder trots dat het jaarcongres van de NVB in Zwijndrecht plaatsvindt en dat we kunnen laten zien hoe groot en divers de maritieme sector in deze regio is”, aldus burgemeester Dominic Schrijer.
Thema van het NVB jaarcongres is: ‘De binnenvaart doet het, de maritieme industrie maakt het’, waarmee het economisch belang van de binnenvaart en de binnenhavens voor de maritieme maakindustrie wordt onderstreept.
Marijke van Haaren, voorzitter van de NVB: “Elk jaar belicht het NVB jaarcongres een thema. Daarmee wordt duidelijk hoe veelzijdig de werkgelegenheid is in en rond de Nederlandse binnenhavens. Was het vorig jaar de plaats van Nederlandse binnenhavens in het Europese netwerk, dit jaar wordt de maakindustrie uitgebreid belicht. Heel verrassend!”

Congres op het water
Om een goed beeld te krijgen van de maritieme bedrijvigheid, varen de deelnemers langs diverse bedrijventerreinen en (binnen)havens in een deel van de regio. De maritieme maakindustrie in al haar facetten komt hierbij aan bod: van scheepsonderhoud en -reparatie tot jachtbouw en boorplatforms. Ook is er ruimschoots aandacht voor duurzaamheid en de toepassing van duurzame ontwikkelingen in de binnenvaart. Naast presentaties en discussies is er tijdens het programma ruimte ingelast voor bezoeken en demonstraties bij bedrijven.
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de Drechtsteden, de provincie Zuid-Holland en het Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid.

NVB en belang binnenhavens
Binnenvaart is een essentiële en belangrijke schakel in de logistieke ketens in Nederland en Europa. De binnenhavens vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De NVB zet zich in voor ontwikkeling van de binnenhavens en professionalisering van havenbeheer. De NVB draagt bij aan een versterking van de positie van de binnenhavens in het regionale, provinciale, nationale en Europese transportbeleid.

Aanmelden
Wie wil deelnemen aan het congres kan zich aanmelden via de website van de NVB, havens.binnenvaart.nl
Hier vindt u een aanmeldingsformulier en meer informatie over het programma en de NVB.

Volg het congres op twitter via @HavensNL, @gemeentezwijndrecht, #NVB2014.

 

Go to top