Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021

Alle partijen in de maritieme sector gaan nog meer samenwerken om innovatiever te worden en sneller over te schakelen naar schonere brandstoffen. Hiervoor tekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers uit de sector op 22 februari 2018 het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 - 2021. Deze strategie vormt de blauwdruk waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de komende 3 jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

In het nieuwe werkprogramma is er ook aandacht voor de bereikbaarheid van de zeehavens en de belangrijke rol die binnenhavens in het achterland daarbij hebben in het multimodale netwerk. Dit is te lezen in het blok 2.4.1.2 Bereikbaarheid zeehavens op pagina 36.

Het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018 - 2021 is hier te downloaden.

 

Go to top