Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Actieplan Walstroom

Nederland en Vlaanderen hebben zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord van Parijs, waarin de reductie van CO2-emissies in alle sectoren, waaronder mobiliteit, een belangrijke doelstelling is. Voor de scheepvaart is het gebruik van koolstofarme energiedragers, zoals elektriciteit en waterstof, cruciaal om aan deze doelstellingen te voldoen. Om dit te bereiken, is er behoefte aan voldoende tank- en laadinfrastructuur voor deze alternatieve energiedragers, waarvoor doelstellingen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Op dit moment wordt er, in opdracht van de gemeente Tilburg, gewerkt aan een actieplan Walstroom. Het actieplan heeft als doel om een gerichte gezamenlijke Nederlandse (en bij voorkeur Europese) aanpak te hanteren voor de uitrol van walstroom, wat wordt gezien als een manier om de emissies te verminderen en bij te dragen aan een klimaatneutraal Europa in 2050. Er zijn echter knelpunten die de grootschalige en snelle uitrol van walstroomvoorzieningen belemmeren, zoals wet- en regelgeving, financiering, standaardisatie, businesscase, netcongestie en adoptie van gebruik.

Er zijn veel initiatieven en projecten gaande om de uitrol van walstroomvoorzieningen te versnellen, waarbij samenwerking tussen verschillende organisaties van groot belang is. Dit actieplan definieert acties die op elkaar afgestemd moeten worden en waarbij de regierol essentieel is. De NVB is actief betrokken bij de totstandkoming en mogelijke vervolgstappen die uit het actieplan naar voren komen.

De grootschalige en snelle uitrol van walstroomvoorzieningen is cruciaal om te kunnen voldoen aan de eisen in de AFIR/AFID. Het is daarom belangrijk dat Nederlandse havens en vaarwegbeheerders voorop blijven lopen in de uitrol van walstroom. In de volgende nieuwsbrief van de NVB zal inhoudelijk meer worden gedeeld over het actieplan. Want met een plan alleen komen we er niet. Het is zaak om financiering te organiseren voor de uitvoering van het plan, zodat, in gezamenlijkheid, er gewerkt kan worden aan de versnelling van de uitrol van walstroom.

 

Go to top