NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Versterk Nederlandse havens en achterlandverbindingen door inzet EU-geld

In zijn nieuwjaarsrede op vrijdag 20 januari riep  Menno Menist, directeur van NEA, de overheid en de transportsector op gebruik te maken van het EU-fonds "Connecting Europe Facility" voor versterking van de Nederlandse zeehavens en de achterlandverbindingen. Nederland heeft een groot aandeel in de doorvoer van goederen voor de Noord-Europese markt. Het verhogen van de capaciteit en efficiëntie door multimodale corridors biedt de Nederlandse economie voor de komende jaren de nodige impulsen tot meer groei.

Uit onderzoek van NEA blijkt dat de noordelijke zeehavens de meest efficiënte route bieden voor containertransport naar een groot deel van het centraal Europese achterland. De zeehavens in Noordwest-Europa slaan ongeveer vier keer zo veel containers over dan de belangrijkste concurrerende havens langs de zuidkust van Europa. Ondanks de recessie groeit het marktaandeel van Noord-Europese havens, vooral de Aziatische containermarkt. 

 Momenteel ontwikkelt de Europese Commissie een strategie voor een Europees TEN-T corenetwerk, waarin zeehavens een grotere rol als internationale toegangspoorten voor de nationale multimodale netwerken spelen. Nederland heeft met zijn havens een zeer groot, zo niet het grootste aandeel in de overslag van goederen. Rotterdam is de grootste containerhaven van Europa. De Europese Commissie heeft door een “Connecting Europe Facility” 21,7 miljard euro beschikbaar gesteld voor duurzame investeringen in de infrastructuur.

 Meer informatie is te lezen bij NEA nieuws

 

 

 

Go to top