NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenvaart op groene waterstof vanuit de Zuiderzeehaven in Kampen

Waterstof zal bij het vergroenen van de binnenvaart naar verwachting een cruciale rol spelen. Samen met een uniek consortium van pioniers rondom de Zuiderzeehaven in Kampen werkt Hysolar Innovatie & Advies aan plannen om binnenvaartschepen op groene waterstof te laten varen. Met de binnenvaart op groene waterstof wordt emissievrij transport mogelijk.


Uitdagingen voor de binnenvaartsector 
De Nederlandse binnenvaartsector is een reus binnen Europa. Maar liefst zo’n 40 procent van alle Europese binnenvaartschepen is Nederlands; rond 45 procent van ons vrachtvervoer gaat over water, meer dan in welk ander Europees land ook. Nu is de binnenvaart ook verantwoordelijk voor een fors aandeel in de totale binnenlandse emissies van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Daarmee ligt een grote uitdaging in het beperken van die emissies. De Zuiderzeehaven in Kampen is onderdeel van Port of Zwolle en vormt een knooppunt voor onder meer containervervoer van Rotterdam naar noordelijk Nederland en v.v.


Binnenvaart op groene waterstof
Een van de consortiumpartners is het bedrijf Sendo Shipping dat in de voorbije jaren een nieuw schip ontwikkeld heeft specifiek gericht op minimaal energieverbruik en elektrische voortstuwing. Het ‘Sendo Liner’ model is sinds 2019 in de vaart en is in hetzelfde jaar bekroond met de KNVTS-prijs ‘Schip van het jaar’. Aan boord van de Sendo Liner wordt elektriciteit opgewekt, nu nog met behulp van een dieselgenerator.

De volgende stap is dit met groene waterstof te doen, die in de haven van Kampen met lokaal opgewekte elektriciteit wordt opgewekt. Nutte Visser, aandeelhouder van de containerbedrijven MCS en IJDT, zegt hierover ‘We nemen graag het voortouw op de weg naar emissievrije binnenvaart, iets waar onze opdrachtgevers steeds meer om vragen’. Bert Weever, directeur van het bedrijf Windkr-acht en aandeelhouder in de containerterminal IJDT, vult aan ‘De kracht van dit project is dat we alle elementen in de keten bundelen: opwekken van elektriciteit uit wind en zon, genereren van groene waterstof en een continue afname via de binnenvaart’.

​Voordat dit alles is gerealiseerd zijn er nog vele stappen te gaan. Het consortium staat open voor samenwerking met partijen die hierin op enigerlei wijze een rol willen spelen. Neem daarvoor contact op met Milo B.V. of Hysolar Innovatie & Advies.

 

 

Go to top