Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Van start met thema Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid

In haar strategische agenda (2020-2025) heeft de NVB vijf maatschappelijke thema’s centraal gesteld, waar het potentieel van de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart ligt. Een van deze thema’s, ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’, is door de geassocieerde partners Movares en DGMR geadopteerd. Zij gaan in samenwerking met het NVB-bestuur en de leden invulling geven aan een werkgroep, dat het strategisch thema in 2020 tot ontwikkeling gaat brengen.


De werkgroep ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’ gaat zich richten op twee acties: (1) de implementatie van duurzaam en toekomstbestendig Havenbeleid en (2) het organiseren van masterclasses. Deze acties worden door de werkgroep hieronder kort toegelicht. 


Samen met werkgroep neemt NVB de voortrekkersrol
Het begrip duurzaam(heid) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een containerbegrip, waarvoor een eenduidige definitie ontbreekt. Door het thema strategisch te agenderen, gaat de NVB een voortrekkersrol spelen in de professionalisering van duurzaam havenbeheer. De werkgroep gaat - mede op basis van de Omgevingswet en best practices bij zeehavens – een handreiking ontwikkelen, waarmee de duurzaam- en toekomstbestendigheid van binnenhavens inzichtelijk kan worden gemaakt.


In de handreiking wordt een eenduidige set duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd. Deze kunnen voor gemeenten als basis dienen om hun (duurzaam) havenbeleid vorm te geven. De werkgroep beoogt met een eenduidige set doelstellingen richting te geven aan dit strategisch thema. De handreiking zal op 3 juni 2020 plenair toegelicht worden tijdens een masterclass. Houdt deze datum in uw agenda vrij.


Na de plenaire toelichting, gaat de werkgroep de handreiking in de praktijk toepassen bij een binnenhaven. De praktijktoepassing zal zich ten aanzien van duurzaamheid en toekomstbestendigheid gaan richten op het inzichtelijk maken van de huidige status van de haven, de ambities en de benodigde acties, die uit de handreiking voortkomen. 


Uiteraard zullen ook de bevindingen uit de praktijktoepassing(en) breed gecommuniceerd worden.

 

 

 

Go to top