Jaarcongres 2020

Jaarcongres 2020

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Havenverordeningen

U bevind zich nu in de categorie 'Havenverordeningen' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over havenverordeningen. Hierbij gaat het meestal om verordeningen, maar ook reglementen.
 

In deze categorie zijn de volgende documenten te downloaden:

 

Klik op één van de onderstaande categorieën, om naar de desbetreffende categorie te navigeren:

 

Havenverordening Bergen op Zoom 2016

Gepubliceerd in het Gemeenteblad van gemeente Bergen op Zoom in Nr. 1491 op 7 januari 2016.


icon Havenverordening Bergen op Zoom 2016 (2.99 MB)

 

Havenverordening Hengelo 2015

Gepubliceerd in het Gemeenteblad van gemeente Hengelo in Nr. 74804 op 15 december 2014.
 

icon Havenverordening Hengelo 2015 (371.91 kB)
 

Met één havenverordening, één havengeldverordening en een uniforme en geautomatiseerde inning van haven-, kade- en opslaggelden is Havenbedrijf Twente een duidelijk aanspreekpunt voor de binnenvaart en het bedrijfsleven.
 

De verordening van de gemeente Hengelo is hetzelfde als de verordeningen in de gemeenten Almelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem.

 

Havenbeheersverordening Meierijstad

Gepubliceerd in het Gemeenteblad van gemeente Meierijstad in Nr. 22444 op 2 februari 2018.
 

icon Havenbeheersverordening Meierijstad (435.57 kB)

 

Voorstel aan de Raad gemeente Nijmegen - Haven- en Kadeverordening 2016

Nummer 117/2016 - 16 november 2016
 

Voorstel om te besluiten

  1. De Haven- en Kadeverordening 2016 inclusief Ligplaatsenkaart 2016 vast te stellen.
  2. De Haven- en Kadeverordening 2013 inclusief bijlagen in te trekken.
     

icon Voorstel aan de Raad gemeente Nijmegen - Haven- en Kadeverordening 2016 (5.44 MB)
 

Bijlagen bij raadsvoorstel:

  1. Haven- en Kadeverordening 2016, inclusief Ligplaatsenkaart 2016 (vanaf pagina 8)
  2. Notitie 'Toewijzing ligplaatsen historische schepen in Nijmegen' (vanaf pagina 20)
  3. Notitie 'Beeldkwaliteit woonschepen en woonarken' van maart 2013 (vanaf pagina 37)

 

Havenbeheersverordening gemeente Oss 2017

Gepubliceerd in het Gemeenteblad van gemeente Oss in Nr. 24198 op 15 februari 2017.

 

icon Havenbeheersverordening gemeente Oss 2017 (497.33 kB)

 

 

Go to top