Zoeken
... geen toekomstbestendige vaarverbinding naar Drachten aan te leggen, is voor bijna vijftig grote ondernemingen reden om de noodklok te luiden. Op 21 september spreken Provinciale Staten zich uit ...
09 september 2022
2. Statuten NVB
(Uncategorised)
... personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van bestuursleden kan uit één of meer voordrachten geschieden. Tot het opmaken van zulk een voordracht is/zijn ...
07 maart 2022
De industriehaven van Drachten verwelkomt binnenvaartschepen van de toekomst. Als eerste Green Award-gemeente in Fryslân stimuleert Smallingerland de binnenvaart tot verbetering van de duurzaamheid. ‘Groene’ ...
01 juli 2021
... dat met zich mee zou brengen. Een van de eerste en belangrijkste opdrachten is dat de organisaties op elkaar aansluiten. Een belangrijke horde die we moeten nemen is een culturele. We moeten een ...
04 juni 2020
Frisian Ports is een samenwerkingsverband van Friese havens dat bestaat uit acht Friese havens: Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest Fryslân), Harlingen, ...
09 januari 2018
17 september 2017 Frisian Ports is een samenwerkingsverband van Friese havens dat bestaat uit acht Friese havens: Heerenveen, Leeuwarden, Drachten (Smallingerland), Sneek (Súdwest ...
09 januari 2018
In 2015 zijn de Friese gemeenten Heerenveen, Smallingerland (Drachten), Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân (Sneek) gestart met een havensamenwerking. Ook Harlingen is als zeehaven aan deze samenwerking ...
10 augustus 2016
De provincie Fryslân en de gemeente Smallingerland onderzoeken de mogelijkheden om een optimale vaarverbinding aan te leggen van het Prinses Margrietkanaal naar de haven van Drachten. Het Prinses ...
30 oktober 2015
... de mogelijkheden van de haven van Drachten. Het symposium is onderdeel van het havenevenement dat wordt georganiseerd in het kader van het Skûtsjejier 2013.   Aanleiding voor het symposium is ...
15 juli 2013
Binnenhavens als schakels van het noorden De IJsselmeeralliantie, die op 25 juni 2012 werd opgericht, hield op donderdag 8 november een congres in Drachten. De bijeenkomst was goed bezocht en er waren ...
12 november 2012
Congres binnenhavens als schakels van het noorden Op donderdag 8 november zal in Drachten de najaarsbijeenkomst van de IJsselmeeralliantie worden gehouden. De IJsselmeeralliantie is op 25 juni 2012 opgericht ...
11 oktober 2012
... (Regio Twente), Wageningen, Drachten, Sas van Gent, Zaanstad, Delfzijl, Stein, Cuijk, Nijmegen, Born, Alphen aan den Rijn, Veghel, Venlo, Bergen ...
02 oktober 2012
... hebben verschillende partijen van de volgende Nederlandse binnenhavens actief meegewerkt aan het onderzoek:  Hengelo, Drechtsteden, Wageningen, Drachten, Sas van Gent, Zaanstad, Delfzijl, Stein, Cuijk, ...
30 mei 2012
... Waalwijk, Veghel, Helmond, Eindhoven, Harderwijk, Veendam, Zwartewaterland en Drachten zijn aanvullend op de lijst zijn gezet. Tevens is geconstateerd dat slechts een gering aantal core inland ports waren ...
07 februari 2012
... na de jaarwisseling trok de overslag in Mannheim aan. In januari met ruim tien procent ten opzichte van januari 2009. Staal De Duitse staalproducenten zijn voorzichtig optimistisch. De opdrachten bij ...
01 maart 2010
... 2004 Alphen aan den Rijn (535.06 kB) Born en Stein (1.08 MB) Cuijk (655.78 kB) Delfzijl (619.97 kB) Drachten (459.18 kB) Drechtsteden (3.84 MB)  ...
20 april 2009
17. Drachten
(Download:Publicaties/Monitoring economisch toegevoegde waarde binnenhavens (Blue Ports)/Blue Ports)
18 december 2015

 

Go to top