NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)

De binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De binnenhavens in het achterland zijn van wezenlijk belang voor de aan- en afvoer van en naar de Nederlandse zeehavens. Het is belangrijk om als binnenhavens te blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren, zodat dit de regio’s en de BV Nederland versterkt in hun positie ten opzichte van Europa.
 

Belang binnenhavens op economische en politieke kaart
De beschikbaarheid van multimodaal vervoer is essentieel voor het behoud, verankering en aantrekken van werkgelegenheid. Dat maakt de binnenhavens bij uitstek tot een belangrijke vestigingsplaats voor economische activiteiten. Toerisme, recreatie- en riviercruisevaart zorgen in veel binnenhavens voor een toename van economische activiteiten en werkgelegenheid. Kansen op het gebied van duurzaamheid, kunnen ook van invloed zijn op de economische ontwikkelingen. Het belang van de binnenhavens heeft de NVB al enige jaren geleden op de kaart van het Nederlandse overheidsbeleid gezet.
 

Doelen NVB
De NVB zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van de binnenhavens door middel van belangenbehartiging en kennisspreiding en heeft o.m. als doel:

  • Betekenis geven aan de binnenhavens als logistieke knooppunten;
  • De economische, logistieke en recreatieve positie van de binnenhavens behouden en versterken in het regionale, provinciale, nationale en Europese transportbeleid;
  • Een rol spelen in de professionalisering van havenbeheer en de ontwikkeling van duurzaamheid.

 

Go to top