Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havenvisie Port of Harlingen 2019-2035

April 2019
 

In 2035 is de haven van Harlingen hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland. Het is een professionele en veelzijdige, goed bereikbare en veilige zeehaven, pal naast het prachtige waddengebied.
 

De Havenvisie 2019-2035 geeft richting aan ontwikkeling van de haven van Harlingen tot 2035. In hoofdstuk 1 geven we een schets van de Harlinger haven nu, anno 2019. In hoofdstuk 2 laten we zien wat onze rol als verzelfstandigd havenbedrijf is. We beschrijven onze koers tot 2035 aan de hand van acht thema’s: Economische structuurversterking (hoofdstuk 3), Werkgelegenheid (hoofdstuk 4), Natuur & milieu (hoofdstuk 5), Verduurzaming (hoofdstuk 6), Innovatie (hoofdstuk 7), Infrastructuur (hoofdstuk 8), Transport & logistiek (hoofdstuk 9) en Veiligheid (hoofdstuk 10). Steeds laten we trends en ontwikkelingen zien die leiden tot onze visie. Vervolgens geven we een doorkijkje naar 2035 en beschrijven we hoe we daar willen komen.
 

icon Havenvisie Port of Harlingen 2019-2035 (24.76 MB)

 

 

Go to top