NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen

Voorstel aan de Raad - Nummer 22/2010 - 24 februari 2010 - gemeente Nijmegen - Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water"
 

In de Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het water" worden de ambities en de ontwikkelingsrichting voor de Nijmeegse havens en kaden beschreven.
 

icon Beleidsvisie Havens en Kaden gemeente Nijmegen (11.1 MB)
 

Bijlagen bij raadsvoorstel:

  1. Beleidsvisie Havens en Kaden "Werk aan het Water" (vanaf pagina 6)
  2. Nota van wijzigingen Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 46)
  3. Beantwoordingsbrieven aan reclamanten concept Beleidsvisie Havens en Kaden (vanaf pagina 48)
  4. Baggerkostenonderzoek (vanaf pagina 97)
  5. Beheerplan Havens en kaden (vanaf pagina 132)
  6. Begroting Havens en Kaden 2010-2013 (vanaf pagina 157)

 

 

Go to top