NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Toekomstvisie Haven Oudeschild

5 februari 2014


De haven van Oudeschild kent vele gebruikers. Het is belangrijk dat zij een plaats in de haven behouden. Daarnaast moet er ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen die de diversiteit en multifunctionaliteit van het gebied versterken. De potentie daarvoor is aanwezig. Economisch gezien is de Oudeschilder haven gezond, maar op diverse vlakken, zowel economisch, duurzaam als maatschappelijk verantwoord, is meer rendement te behalen. Om ook in 2025 een bloeiende haven te hebben, moeten keuzes worden gemaakt. Doel van deze visie is om aan de hand van vijf breed gedragen speerpunten te komen tot de meest gewenste toekomst voor de haven van Oudeschild. De  ambitieniveaus waarop dat kan gebeuren, worden in deze toekomstvisie uitgebreid belicht.


Inhoudsopgave

Voorwoord
Samenvatting

  1. Inleiding
  2. Geschiedenis en bestaande situatie
  3. Uitgangspunten
  4. Duurzaamheidsvisie
  5. SWOT-analyse
  6. Trends
  7. Toekomstvisie
  8. Beheer- en exploitatie
  9. Uitvoeringsprogramma


Inhoudsopgave Bijlagenboek

Bijlage 1 Beleidskaders
Bijlage 2 Investeringsstrategie
Bijlage 3 Inventarisatie kansen en ontwikkelingen
Bijlage 4 Verslag presentatie concrete toekomstplannen
Bijlage 5 Onderzoeksresultaten beheer- en exploitatievormen Adviesbureau De Laar
Bijlage 5A Voorbeeld criteria beheer en exploitatie
Bijlage 5B Voorbeeld Haven NV Den Helder
Bijlage 5C Notitie TOP/SHBO Beheer en exploitatie (oktober 2013)


Inhoudsopgave Samenvatting

Voorwoord
Uitgangspunten
Ambitie
Toekomstvisie
Uitvoeringsprogramma 
 

icon Toekomstvisie Haven Oudeschild (8.38 MB)
icon Toekomstvisie Haven Oudeschild Bijlagenboek (5.36 MB)
icon Toekomstvisie Haven Oudeschild Samenvatting (798.76 kB)

 

 

Go to top