NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030

17 januari 2016

De doelstelling van deze binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 is drieledig:

  1. Waar willen we staan in 2030: Vast te stellen welke gedeelde ambitie en streefbeelden de samenwerkende gemeenten hebben op het gebied van maximaliseren van de economische potentie van de binnenhavens
  2. Wat is daarvoor nodig: Met welke strategie wordt invulling gegeven aan het realiseren van de ambitie en streefbeelden.
  3. Hoe gaan we dat doen: Een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2025 wordt opgesteld om de strategie te realiseren.
     

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Terugblik 10 jaar havenbeleid
Hoofdstuk 3 Trends & Ontwikkelingen: de invloed op de haven
Hoofdstuk 4 Streefbeelden en strategie
Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma
 

icon Binnenhavenvisie Twentekanalen 2017-2030 (1.46 MB)

 

 

Go to top