NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Rode draad NVB-Lustrumcongres 'Verbinden & Vernieuwen'

Op vrijdag 7 oktober 2016 waren de bezoekers van het NVB-Lustrumcongres te gast in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam. Havenbedrijf Amsterdam en het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) hadden een interessant programma georganiseerd, met als rode draad 'Verbinden & Vernieuwen'. De verschillende sprekers gingen hier uitgebreid op in en ook tijdens de breakout-sessies kwam dit aan de orde. De gasten gingen in de middag uiteen. Men kon op bezoek bij Vopak, of de Waterland Terminal of mee aan boord van de Salonboot Prins van Oranje waar men meer te weten kwam over de riviercruisevaart in de Amsterdamse havenregio.

Een volledig verslag met foto's kunt u hier lezen.
 

Bekijk de foto's: ochtend-, middagprogramma
 

Hier volgt een overzicht van de dag, inclusief gegeven presentaties:
 

icon Gehele presentatie NVB-Lustrumcongres 7 oktober 2016
U kunt hier alle presentaties als geheel downloaden

 

 

 

 

 

 

09.00 - 9.30 uur Ontvangst door dagvoorzitter Inge Diepman
09.30 - 9.45  uur Opening door Marleen van de Kerkhof, Rijkshavenmeester Havenbedrijf Amsterdam N.V.
09.45 - 10.00 uur Jaarrede door Marijke van Haaren, voorzitter Nederlandse Vereniging van Binnenhavens
10.00 - 10.20 uur Binnenhavens voorwaarts: concurrentiepositie en kansen, door Dr. Walter Manshanden, directeur Netherlands Economic Observatory (NEO)
10.20 - 11.00 uur Pauze
11.00 -11.45  uur Interactieve sessie onder leiding van Inge Diepman over:
  • Maakindustrie en bundeling van lading, door Pieter van Tongeren
  • Nieuwe sluis en de regio, door Femke Brenninkmeijer
  • Toekomstvisie binnenvaart en binnenhavens, door Ries Bode
  • Duurzame innovatie in de Amsterdamse Haven, door Sander ten Kate en Richard Oudhuis
11.45 - 12.30 uur Lunch
12.30 - 16.00 uur Breakout-sessies:
  • Bedrijfsbezoek Waterland Terminal
  • Bedrijfsbezoek Vopak
  • Rondvaart riviercruise in de regio aan boord van Salonboot Prins van Oranje
16.00 - 16.15 uur Toespraak door Elisabeth Post, Voorzitter Bestuursplatform NZKG en Gedeputeerde provincie Noord-Holland
16.15 - 16.20 uur Vooraankondiging jaarcongres 2017
16.20 - 16.50 uur Afsluiting programma
16.50 - 17.30 uur Borrel

 

Met onderstaand filmpje, werd medegedeeld dat leden van de NVB en alle andere geïnteresseerden, in 2017 welkom zijn op het NVB-congres in Groningen bij Groningen Seaports, gemeente Groningen, provincie Groningen en Groningen Congres Bureau.

 

 

Go to top