NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Strategische Agenda

U bevind zich nu in de categorie 'Strategische Agenda' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over Strategische Agenda 2020 - 2025 van de NVB en de onderliggende thema's.

 

De Strategische agenda van de NVB van 2020 - 2025 beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste beleidsthema’s van de NVB.

 

Publicaties per thema:

 

 

Nieuwe koers Nederlandse Vereniging van Binnenhavens 2020-25

Eind 2019

Inhoudsopgave

 • Strategische agenda
 • Samenwerking, visie en lobby
 • Digitalisering
 • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid
 • Kennisdeling
 • Communicatie
 • Uitvoering
 • Monitoring
 • Start

 

icon Nieuwe koers NVB 2020-2025


 

Uitvoeringsnotitie Strategische Agenda 2020 - 2025 - 16 augustus 2021

16 augustus 2021

Inhoudsopgave

 • Strategische agenda
 • Samenwerking, visie en lobby
 • Binnenhavens verankerd in de Havennota 2020 - 2030
 • Digitalisering en Binnenhavens
 • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid
 • Implementatie van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
 • Circulaire Economie en Binnenhavens
 • Binnenhavenmonitor
 • Communicatie
 • Kennisdeling
 • Ambities 2022

icon Uitvoeringsnotitie Strategische agenda 2020 - 2025 - 16 augustus 2021


 

NVB Strategische agenda 2020-2025

Eind 2019

Inhoudsopgave

 • Voorwoord
 • Onze visie op de paraplu
 • Wat wil de NVB bereiken?
 • Digitalisering
 • Bereikbaarheid
 • Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid
 • Samenwerking en Exploitatie
 • Energietransitie en Circulaire Economie

 

icon NVB Strategische agenda 2020-2025


 

 

Go to top