Jaarcongres 2019

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde leden. Meer informatie

Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?'

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, nodigt u uit voor de Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?' op donderdagmiddag 3 oktober 2019 in Deventer. De masterclass sluit aan bij de bevindingen van een recent onderzoek ten behoeve van de strategische agenda van de NVB voor de periode 2020 - 2025. Onder de titel 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst?' wordt ingezoomd op zowel economische als organisatorische aspecten. Zo zal Bart Kuipers van Erasmus UPT ingaan op 'Binnenhavens en circulaire economie'. Eén van de bevindingen tijdens het onderzoek ten behoeve van de strategische agenda is dat havens behoefte hebben aan inzicht in de economische meerwaarde van havens, zowel voor de onderbouwing voor investeringen, als voor de benodigde aandacht en bestuurlijke verankering. Martijn Streng van Erasmus UPT zal op 3 oktober ingaan op de 'Binnenhavenmonitor'. Uiteraard is de politieke, financiële en bestuurlijke organisatie van havens belangrijk. Onno Roelofs van Stig∆ zal met havenbeheerders in discussie gaan over de overwegingen die ten grondslag liggen aan organisatiekeuzes.
 

Waar
Sandton IJsselhotel, Worp 2 te Deventer
 

Wanneer
13.30 tot 16.30 aansluitend borrel
 

Aanmelden is verplicht en mogelijk via dit formulier.


Voorwaarden
Uw deelname aan de Masterclass 'Is uw havenorganisatie klaar voor de toekomst' is gratis, maar niet vrijblijvend. Bij no-show of afmelding na 18 september 2019 zijn wij genoodzaakt om onze organisatiekosten in rekening te brengen à € 30,- excl. BTW.

Vervanging door een andere deelnemer uit uw organisatie is kosteloos mogelijk. We stellen het op prijs wanneer u uw wijzigingen uiterlijk 1 oktober doorgeeft door te mailen naar nvb@binnenvaart.nl.

 

 

Go to top