NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De nieuwe stroming voor de binnenhavens – Mis het NVB-jaarcongres niet!

Op donderdag 1 november vindt het NVB-jaarcongres plaats in Agoratheater in Lelystad, dat georganiseerd wordt door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk. Met dit jaar een uitgebreid programma van sprekers, mini-colleges, verschillende excursies en zelfs een speech van Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Deze dag zal in het thema van “de nieuwe stroming” staan. U hoeft dit jaarcongres niet te missen, want u kunt nog deelnemen!


De nieuwe stroming
Nieuwe havens brengen nieuwe verbindingen tot stand met nieuwe kansen voor circulaire stromen en het verduurzamen van vervoerstromen. De verbindende rol van binnenhavens staat centraal in het interactieve ochtendprogramma van het jaarcongres; de samenwerking van de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam, de bijdrage die binnenhavens leveren aan de (regionale) economie en de optimalisering van logistieke ketens door kennis te verbinden. In enkele mini-colleges wordt ingezoomd, vanuit de theorie en de praktijk, op de kansen voor gebiedsontwikkeling. ’s Middags zijn er diverse excursies om kennis te maken met de veelzijdigheid van Flevolands ondernemerschap.

Een groot aantal sprekers uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven komt hun kennis over de binnenhavens met u delen op 1 november. Het gehele programma van deze dag, kunt u vinden op de website van de NVB: https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018#Programma


Minister van Infrastructuur en Waterstaat
De NVB is zeer verheugd om Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat te verwelkomen op het jaarcongres. Met haar komst laat zij weten de ontwikkeling van de Nederlandse binnenhavens en binnenvaart in de provincie Flevoland zeer belangrijk te vinden. De minister zal tijdens haar speech vertellen waar zij kansen en uitdagingen ziet voor de Nederlandse binnenhavens.


Aanmelden
Wilt u het NVB-jaarcongres niet missen? Dan kunt u zich nog aanmelden, maar wees snel als u zeker wilt zijn van een plaats! Meer informatie over het NVB-jaarcongres, de locatie en aanmelden, kunt u vinden op https://havens.binnenvaart.nl/jaarcongres/2018. De NVB, de provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Urk verwelkomen u graag tijdens het NVB-jaarcongres.

 

Volg het congres op twitter via @HavensNL, @FlevokustHaven, @FlevoNieuws, #NVBcongres2018

 

 

Go to top